АДМИНИСТРАЦИЯ

Мектеп директору
Иманалиева Жыпаркул Тыбыновна 
"Эл агартуунун отличниги" 0703833206


Директордун тарбия иштери боюнча орун басары Жумалиева Чолпон Карагуловна "Профсоюз кыймылынын отличниги"0705222465

Окуу болумунун башчысы Ильгедеева Гулнура 
0700615859


Мектептин чарба иштери боюнча директордун орун басары Жаздобаева Жыпаркул Жусуевна 
Мектептин соцпедагогу Чындавлетова Назира Табылдиевна 0777756610
Comments