Кач.состав

                                                                                                                                                                                          Мектеп                                                                                                                                                                                                       директору

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _________Иманалиева Ж.Т.

                                                                                                                                                                                 “____”                                                                                                                                                                                                      _____________2015-ж

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин 2014-2015-окуу жылындагы мугалимдердин

                                                               сапаттык курамы

     

     Аты-жөнү

Туулган жылы

Билими

Аяктаган жылы

Диплом б-ча адистиги

Берген предмети

Жалпы стажы

Пед. стаж

Өз бил. жог. курс.у жылы

пенсия

декрет

1

Арыкбаева Умут Асековна

3.03.

1981

жог кырг.яз.

ЫМУ К.Тыныстанов ат

2005

Филолог

кырг.тил муг

10

10

2008

 

 

2

Асымбекова Мыскал

12.04.

1980

Жог.филолог

Кырг.мам универс.им.Ж. Баласагын

2002

филолог

кырг.тил муг

-

1.2

 

 

 

3

Кубанычбек к.Айзада

28.03. 1981

Жог  педфак ЫМУ

К.Тыныстанов ат

2010

Филолог

Орус тил муг

12

12

-

 

 

4

Анапияева Дамира

1964

ПГПИ

1989

учит. русск

Орус тил муг

11

11

-

 

 

5

Жакшылыкова Гулжамал Иманкуловна

09.02. 1964

Жог. англ фак КЖПИ В.В.Маяковск ат

1987

Ангис тили

англ тил муг

26

26

2009

 

 

6

Ашымбаева Назгүл Бектуровна

22.01. 1984

Жог. ЫМУ К.Тыныстанов

2006

Англ.тили

Анг.тил муг.

 

 

2011

 

декрет

7

Иманалиева Жыпар Тыбыновна

18.01.

1955

Жог.ПГПИ

1976

Математика муг

 

 

 

2012

пенсия

 

8

Момунова Чынаркул Жумабековна

28.09.

1953

жог физфак

ПГПИ

1974

Физик

Физика муг

40

40.1

2009

пенсия

 

9

Байтикова Кайыркул Исакуновна

20.01.

1960

жог матфак КЖПИ

В.В Маяковсий ат

1982

Математик

Математика муг

32

32

2013

пенсия

 

10.

 

 

 

Исакунова Жумакул Абышевна

20.12.

1955

жог физмат КЖПИ В.В.Маяковск

1978

математик

Математ муг

36

36

2014

пенсия

 

11

Ордобаева Зарина

7.04.

1987

Жог. ЫМУ К.Тыныстанов

2009

Физ-мат

-

3.8

3.8

-

 

декр

12

Бейшебаева Нургул Суйундуковна

23.09.

1984

Жог. КМУУ Ж.Баласагын

2007

Матем. информат

 

 

 

-

 

декр

13

Искакова Айнур Кулубаевна

16.01.

1968

Жог ЫМУ К.Тыныстанов

2001

педагог

завуч уч.адеп

27

27

2012

 

 

14

Жумалиева Чолпон Карагуловна

18.11.

1975

жог тарых фак.

КМУУ.

1998

тарыхчы

Тарых жар.  коом

16

16

2013

 

 

15

Иманалиев Нурбек Тыбынович

12.08.

1971

Жог. физкульт. Кырг.мам. дене тарбия инст.

1998

Дене тарбия муг

Дене тарб муг

16

16

2010

 

 

16

Алджанбаев Султангазы Жумаевич

15.05.

1954

Ат.орто . теория-музыка

Кырг.мам.музык. училище М.Куренкеева

1978

Музыкант

Музыка муг

34

34

2009

пенсия

 

17

Сукенова Назгул Мелисовна

30.07.

1973

жог географ  КМУ

И.Арабаев

2008

Географ

геогр.

Технология муг

10

10

2013

 

 

18

Тынышбаева Майрам Насырынбековна

06.03.

1980

Жог хим. биолог  КМУ

И.Арабаева

2001

биолог

Химия муг

13

13

2014

 

 

19

Илиязова Гулбарчын Жакыповна

20.05

1976

Жог. КМУУ Ж.Баласагын

2002

биолог

-

16

16

2011

 

декрет

20

Чындавлетова Назира Табылдиевна

17.07.

1974

Жог. инженерно-пед-й факультет ЫМУ К.Тыныстанов

1998

черчение

Тарых муг

 

16

16

2014

 

 

21

Тилемишов Тынчтык Женишбекович

 

20.11.

1985

жог.тарых фак.

КМУУ Ж.Баласагын

2008

тарыхчы

Дене тарб НВП муг

4

4

2012

 

 

22

Кыштобаева Назгул Кубатбековна

 

28.08.

1971

Жог.биолог КМУУ

1993

Хим. биолог

 Биология муг

21

21

2013

 

 

23

Эрнис к.Жыпара

01.12. 1990

н/в И Арабаев КМУ

-

Биолог муг.

Коркөм өнөр

-

-

-

 

 

24

Жылкыбек у.Улукбек

11.11.

1990

Жог. КМ Дене тарбия Академиясы

2014

Дене тарбия жана спорт

Дене тарбия муг

-

-

-

 

 

25

Мусабекова Жылдыз Мекишовна

13.02. 1976

жог педагог  

И.Арабаев КМУ

1997

 

 

н/в

 

педагог

 

Башт.кл. муг

2.7

2.7

-

 

 

26

Абыкеева Аида Муратбековна

13.11.

1975

жог педагог КМУ И.Арабаев ат

2001

педагог

Башт.кл.муг

18

18

2010

 

 

27

Исаева Тамара Мелисовна

03.05.

1967

Жог. педагог Кырг.пединститут В.В.Маяковск. ат

1988

педагог

Башт.кл.муг

26

26

2012

 

 

28

Жолочиева Нургул Зарлыковна

07.02.

1964

жог технолог Фрунзе политех.инстит.

1987

Инженер технолог

Башт.кл.муг

18

18

2008

 

 

29

Исаева Жыпаркул Медербековна

02.09.

1962

жог КМУ  И.Арабаев

2009

педагог

Башт.кл.муг

31

31

2012

 

 

30

Ашымбекова Кулумкан Ишекеевна

25.03.

1956

жог  педагог Кырг.кыз-келинд пед. инс.В.В.Маяковск ат

1988

педагог

Башт.кл.муг

30

30

2014

пенсия

 

31

Абдылдаева Галина Асановна

 

16.12.1973

Жог  педагог ЫМУ К.Тыныстанов ат

2003

Педагог

Башт.кл.муг

21

21

2010

 

 

32

Асаналиева Айнакан Орозобековна

15.09.1968

жог педагог Кырг.кыз-келинд.пед.им.В.В.Маяковск ат

1989

Педагог

Баш.кл.муг

25

25

2012

 

 

 

Comments