ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл)


  Улуттук тестирлөө боюнча 2014-2015-окуу жылынын 4-декабры менен

                      29-апрелинде өткөрүлгөн тесттин  мониторинги 

 

 

1.4-декабрь, 2014-жылы  район ичинде өткөрүлгөн улуттук тестке                                                                                     
 
9-класстан-10 окуучу катышкан, алардын ичинен:                                                1.химиядан -1 окуучу жазган, ”5”алып-100%.                                                         2.географиядан -2 окуучу катышып,1 окуучу “3”кө,1 окуучу “2” жазып-0%.   3.кыргыз тилинен -8 окуучу жазган,2 окуучу”5”, 5 окуучу “4”,1 окуучу “2”алган-87%.                                                               
  Жогорудагы предметтер боюнча жалпы билим сапаты-62%ти түзөт.
 
10-классынан- 8 окуучу катышкан.                                                                                           1.географиядан-4 окуучу катышкан бардыгы “3”алган-0%.                                  2.кыргыз тилинен-7 окуучу катышкан 3 окуучу “4”,4 окуучу “3” алган-42%.                                                                                                                          
3.тарыхтан-3 окуучу катышкан,2 окуучу “3”,1 окуучу “2” алган-0%
4.орус тилинен Аманбекова Э.”4” алып 100% болгон.
   Жогорудагы предметтер боюнча жалпы билим сапаты-35%ти түзөт.
 
11-класстан -9 окуучу катышкан.                                                                            1. биологиядан- 1 окуучу жазган “4” алган-100%.                                2.географиядан- 4 окуучу жазып,1 окуучу “4”,2 окуучу”3”,1 окуучу “2” алган-25%.  3.орус тилинен -2 окуучу жазган  “5” алган-100%.                            4.кыргыз тилинен -8 окуучу жазган,2 окуучу ”5”,6 окуучу “4”алган-100%.
  Жогорудагы предметтер боюнча жалпы билим сапаты-81%. 
 
29-апрель 2015-жылы район ичинде  өткөрүлгөн улуттук тестке
 
9-класстан-7 окуучу катышкан, алардын ичинен:                                                  1.тарыхтан -1 окуучу жазган, ”4”алып-100%.                                                        2.географиядан -6 окуучу катышып,2 окуучу “5”ке,4 окуучу “4”кө  жазып-100%.                                                                                                    3.кыргыз тилинен -3 окуучу жазган,2 окуучу”5”, 1 окуучу “4” алып-100%.                                                               
  Жогорудагы предметтер боюнча жалпы билим сапаты-100%ти түзөт.
 
10-классынан- 8 окуучу катышкан.                                                                     физика -1 окуучу “2”алган-0%                                                                                               геометрия 1 окуучу “2” алган-0%                                                                       2.кыргыз тилинен-8 окуучу катышкан 4 окуучу “5”,3 окуучу “4”,1 окуучу “3”          алган-90%.                                                                                                            
3.тарыхтан-8 окуучу катышкан,7 окуучу “4”,1 окуучу “2” алган-90%
   Жогорудагы предметтер боюнча жалпы билим сапаты-45%ти түзөт.
 
11-класстан -11 окуучу катышкан.                                                                            1. биологиядан- 3 окуучу жазган “3” алган-0%.                                                   2.географиядан- 1 окуучу жазып “3” алган-0%.                                                     3.тарых-4 окуучу катышкан “2”алган-0%                                                               4.орус тилинен -4 окуучу жазган  “4” алган-100%.                                                  5.кыргыз тилинен -1 окуучу жазган,7 окуучу ”5”,4 окуучу “4”алган-100%.             6.англис тилинен-2 окуучу тең “3” алган-0%
  Жогорудагы предметтер боюнча жалпы билим сапаты-32%. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 Улуттук тестирлөөнүн негизинде төмөнкү көйгөйлөр келип чыккан:

*ЖРТ,СЕКОМ тесттери иштөө.

*Таланттуу жана жетишпеген окуучулар менен үзгүлтүксүз иштөө.                                                  *Мугалимдердин чыгармачылык ишин күчөтүп, окуучуларды предметке кызыктыруу.                           Улуттук тестирлөө боюнча 2014-2015-окуу жылынын 4-декабры 

менен 29-апрелинде өткөрүлгөн тесттин

        мониторинги 

Касым Тыныстанов орто мектебинин 11-класстарынын СЕКОМ тестине катышкан

                             окуучуларынын билим деңгээли  _____.Х.2015-жыл

 

Аты-жөнү

математика

аналогия

текст

грамматика

Общ.балл

1.

Нурбек к.Керемет

40

29

16

27

112

2.

Исаева А.

40

37

14

27

118

3.

Керимбекова Б.

40

37

16

27

120

4.

Торогелдиева А.

40

32

24

26

122

5.

Аманбекова Э.

40

32

22

27

121

6.

Кызайбекова Ж.

40

30

19

29

118

 

 

40

32

18.5

27

118.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments