МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

   

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин

         2016-2017-окуу жылынын 1-чейрегинде аткарылган  иштердин

                                                         ОТЧЁТУ

 

1.КИРИШҮҮ

2016-2017-окуу жылында 34 мугалим эмгектенет,алардын ичинен  3 мугалим декреттик өргүүдө. 421 окуучу окуйт, алардын ичинен 205 эркек бала, 216 кыз окуучу. 16 отличник жана 60 ударник окуучу бар.Мектептин жалпы билим сапаты-20%ти түзгөн. Мектепте 19 класс комплект бар 1-4-класстар-179  5-9-класстар-202 10-11-класстар-40 окуучу окуду

   Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  2016-жылынын 28-июлундагы №1131/1 буйругунун негизинде 2016-2017-окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу планын  Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин педагогикалык жамааты талкуулап, үстүбүздөгү окуу жылында, окуу пландарын ишке ашыруу максатында, Базисттик окуу планы боюнча окуу планы түзүлүп,өндүрүштүк пландар бекитилип, мыйзам чегинде 2016-2017-окуу жылы башталган.

       Мектептин педагогикалык жамааты, ата-энелер өздөрүнүн проблемаларын аныктап,мугалимдер жамааты, ата-энелер өтүлгөн окуу жылы боюнча күчтүү жана күчсүз жактарын анализдеп, педсоветте ОТЖП боюнча максат, милдеттерди талдоо менен мектептин иш планы түзүлүп, ошол пландын негизинде иш аткарылып жатат.

КАДР МЕНЕН ИШТӨӨ                                                                                                                       

Билим берүү кызматкерлеринин, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын башкы максаты жана милдети болуп,окуучулардын билим алуу укугун кеңейтип, аларга билим берүү сапатын жогорулатуу максатында педагогикалык жамаат ОТЖПнын үстүндө иштеди. 2016-2017-окуу жылында жаш кадрлар орус тили жана адабияты мугалими Карагулова А. математика мугалими Айбек к.А. физика мугалими Үсөнбеков Р. ЫМУну  бүтүп келген.Бул мугалимдердин жумалык жүктөмдөрү орус тилинен Каргулова А.  5-аб,6-аб,9-класстары-17 саат жана ден соолугуна байланыштуу инклюзивдик окутууда-3 саат, математикадан Айбек к.А-н 5-аб,6-б,7-аб-класстарынын 23 саат сабагы жана үйдөн окутууда-2 саат,физикадан Үсөнбеков Р.7-11-класстарынын  18 саат сабагы берилген.1-чейректе информатика 8 саат сабагы вакантка коюлган, 2-чейректен баштап информатика-математика мугалими Бейшебаева Н.  8 саат информатика сабагын берет. Мектептин орус тили мугалими Абдылдаева Г. декретке чыккандыктан   2-чейректе 3-4-аб,8-аб класстарынын орус тили  вакантка коюлат.

 

ОКУУ ПРОЦЕССИ  2016-2017-окуу жылында усулдук бирикмелерде  аткарылган иштеринин отчёт-анализи                           Сентябрь айынын 1-2- жумасында усулдук кенештин жылдык иш планы иштелип,бирикме жетекчилери бекитилип, ар бир бирикменин жылдык иш планы бекитилген.  Ар бир бирикмеде КР билим берүүнү 2020-жылга чейин өнүктүрүү  концепциясы каралып, иштелип чыккан.                                                                                                                                                                                      

Филология бирикмесинде жаш мугалимдерге насаатчылар коюлуп Рыскелдиева Абдылдаева Г. Карагулова А. менен  жылдык иш планы түзүлүп бекитилген, өндүрүштүк планды түзүү боюнча жаш мугалимдердин пландарына  күтүлүүчү натыйжа бөлүмдөрүн киргизишкен.Жалпы иштин жүрүшүнө насаатчы мугалимдер Ильгедеева Г.К. Арыкбаева Ү. жооптуу болгон. Сентябрда “Окуучулардын каллиграфиясын канткенде оңдойбуз?” темасында докладды бирикме мүчөмү орус тили мугалими Ильгедеева Г.К. окуган,бирикме мүчөлөрү докладды талкуулап, 5-6-класстарда сабак берген кыргыз тили жана орус тили мугалимдерине  2-3 минуталык таза жазуу минутасын өткөрүү жагы тапшырылып чейрек ичинде бул ишти  Арыкбаева Ү. 6-а классына, 5-аб класстарына Асымбекова М.Б. Рыскелдиева Г. 6-б классына өткөн. Таза жазуу минутасын калыптандырууда, иш жылы бою улантылат. 1-чейректин 2-жумасында Касым Тыныстановдун  115 жылдыгына карата 2-11-класстардын окуучуларынын катышуусу менен мектеп парад өткөргөн,улуу исандын эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, куран окутулган.  23-сентябрь “Кыргыз тили” күнүнө карата  спорттук оюндар,салтанаттуу линейкада кыргыз тилин даңазалаган ырлар,жаңылмач, макал-лакаптар, табышмактар айтылып,жыйынтыгында  активдүү катышкан окуучулар грамоталар менен сыйланышкан.     4-октябрда  Кыргыз тили жана адабияты  мугалимдери үчүн методикалык сунуштар докладды  кыргыз тили мугалими Арыкбаева Ү.окуган,бирикме мүчөлөрү аркылуу талкууга алынып,сунуштар айтылган.  Жазуу иштерин текшерүүдө жаш мугалимдер орус тилчи Абдылдаева Г. кыргыз тилчи Рыскелдиева Г.орус тилчи Карагулова А-н жазуу иштери өз убагында алынат, бирок текшерүүдө баа өз нормасынан жогору коюлат,окуучулардын каллиграфиясынын үстүндө дагы иш жеткиликтүү эмес. Кыргыз тили мугалимдери Арыкбаева Ү. Асымбекова М-н,  орус тили мугалимдери Ильгедеева Г.англис тили мугалими Жакшылыкова Г-н жазуу иштеринин абалы орто.  Англис тили мугалими Ашымбаева Н.жазуу иштерин толуктап,жалпы абалын оңдошу керек.Бирикме ичинде класс жетекчи болгон мугалимдердин класстарында окуучулардын күндөлүктөрү жалпы жолунан жакшы,өз учурунда кемчиликтери жазылат,баалар предметтик мугалимдер тарабынан аз коюлат. 24-25-октябрда 5-6-класстардын окуучуларынын кыргыз адабиятынан окуучулардын  тексти көркөм окуп, мазмунун түшүнүүсү,тексти турмуш менен байланыштырып талдоосу каралган. Жыйынтыгында Арыкбаева Ү. сабак берген  6-а классында окуучулардын билим сапаты-25%ти түзгөн. Рыскелдиева Г. сабак берген 6-б классында билим сапаты-20%ти түзгөн, Асымбекова М. сабак берген5-а классында-15%ти,5-б классы-20%ти түзгөн.  Окуучулардын көркөм окуп, тексти түшүнүүсүнө ар бир кыргыз адабияты сабагында өзгөчө көңүл буруу керек. 2016-2017-окуу жылынын 1-чейрегинин жыйынтыгы менен төмөнкүдөй сунуш берилген: 

СУНУШ:                                                                                                                                    

1.Кыргыз, орус   адабиятынан 5-11-класстардын окуучуларына текстти көркөм окуп,мазмунун түшүнүү мене алган билимдерин  турмушта  колдоно билүүгө үйрөтүү.                                                                                                                               

2.Кыргыз тилинен Рыскелдиева Г-н жазуу иштерин,орус тилинен Карагулова А-н жазуу иштерин иретке келтирүү менен окуучулардын каллиграфиясына, таза жазуусуна, угуу, көрүү,сөздүк жат жазуу иштерине өзгөчө көңүл буруу.                                       

3.Кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабиятынан Арыкбаева Ү. Асымбекова М. Ильгедеева Г. Карагулова А. Рыскелдиева Г-га өзү берген ар бир сабакты  чыгармачыл,көрсөтмөлүү өтүү жагы салтка айландырылсын.                            

МИФ бирикмесинде 13-сентябрда  өткөн окуу жылындагы аткарлыган иштердин отчёту угулуп талкууланган,15-20-сентябрда жаш мугалимдер Үсөнбеков Р.  Айбек к.А. менен насаатчы мугалимдер Иманалиева Ж.Т. Исакунова Ж.А.жаш мугалимдер жана таланттуу окуучулар менен иштөө планын түзүп бекиттиришкен. Ал боюнча 1-чейрек  бою иш аткарылган.Жаш мугалимдерге усулдук жардам көрсөтүү максатында сентябрь,октябрь айында Айбек к.А-н 10 сабагына катышып, мугалимдин билим деңгээли,иш тажрыйбасынын аздыгы,кесибине болгон өзүнүн кайдыгерлигинен жыл башында берилген 10-11-класстардын математика сабагы математика мугалими Исакунова Ж-га алынып  берилген,Айбек к.А-га 5-аб,6-б, 7-аб класстарынын сабактары болуп 23 саат берилген.Октябрда Айбек к.А-га күнүмдүк сабактын иштелмесин жазууга,өндүрүштүк планды туура пайдаланууга,окуучулар менен кайтарым байланыш түзө билүүгө,мектеп документацияларын туура толтурууга үйрөтүшкөн.1-чейректин жыйынтыгы менен жыйынтык аз болгон.Физика мугалими Үсөнбеков Р-н 1 жылдын иш тажрыйбасы болгондуктан мугалим план түзүү,сабак өтүү усулдарын билет,бирок бул мугалимдин   ишин 2-чейректе көзөмөлгө алуу керек.13-октябрдан 24-октябрга чейин 5-11-класстарда математика сабагынын берилиш абалы көзөмөлгө алынган,натыйжада Исакунова А. сабак берген 6-а,8-аб,9-10-11-класстарынын жалпы билим сапаты-24%ти түзгөн.Ал эми Айбек к.А. сабак берген 5-аб,6-б,7-аб класстарынын билим сапаты-21%ти түзгөн.мугалимдин өткөн сабактары максатына жеткен эмес.                                                                                                   

СУНУШ:                                                                                                                                          

1.2-чейректе 5-11-класстардын текшерүү иш,тест дептерлерин бир дептерге уюштуруу менен иретке келтирүү.                                                                                                   

2.Жыл башында ачылган жумушчу дептерелерди жыл аягына чейин сактоо.                     

2.5-11-класстын окуучуларын математика сабагына кызыктыруу максатында:                       

а).Көрсөтмөлүү сабактарды өтүү.                                                                                                  

б).Математика сабагына техкаражаттарды колдонуу.                                                

в).Орто жана жетишпенген окуучулар үчүн ар бир сабакта окуучунун билим деңгээлине ылайык жеке тапшырмаларды даярдоо менен сабак өтүү.                                     

г).10-11-касстардын окуучуларын график боюнча үзгүлтүксүз ЖРТга даярдоо.

3.Жаш кадр Айбек к.А-га усулдук жардам көрсөтүү,сабак өтүү усулун үйрөтүү,мектеп документациясын туура,өз учурунда толтурууну жана окуучулар менен кайтарым байланыш түзүү жолдорун үйрөтүү.                                              

Эстетика бирикмесинде 1-чейректин сентябрь айынын 1-жарымында жылдык план түзүлүп бекитилген.5-11-класстардын жыл башында дептерлерин жылдын башынан аягына чейин сактоого үйрөтүү.Таланттуу окуучулар менен иштеп олимпиадага,ОРТга даярдоо,мугалимдердин өз ара сабакка катышуусун талапка жооп бергендей уюштуруу.1-октябрь “Карылар күнүнө” карата “Карысы бардын-ыпысы бар” тарбиялык сааттары өтүлгөн.Бирикме ичинде окуучулардын жазуу иштерин, күндөлүктөрүн сапаттуу текшерилишине көзөмөл жүргүзүлгөн. Октябрда 1-чейрек үчүн административдик текшерүү иштери алынып,мониторинг жүргүзүлгөн. 1-чейректин жыйынтыгы менен төмөнкүдөй сунуш берилген.  СУНУШ:                                                                                                                                          

1.9-10-11-класстын төмөнкү таланттуу окуучуларын райондук, областтык олимпиадага даярдап байгелүү орундарга жетишүү:                                                                

1.Географиядан 11-класстын окуучусу  Талгар у.Д. 10-класстан  Кенжешов Т. 

2.Тарыхтан 10-класстын окуучусу Болотова А.                                                                

3.Химиядан 11-класстын окуучусу Дамир к.А.                                                

4.Биологиядан 9-класстын окуучусу Жыргалбеков Т.                                                       

2.Эстетика бирикмесинде химия, география, биология, тарых предметтери боюнча  техкаражаттарды колдонуп,көрсөтмөлүү, чыгармачыл сабактарды өтүү.                           

3.Жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү менен ар бир окуучунун жазуу ишин жыл аягына чейин сактоо.                                                                                        

4.ЖРТ,НЦТ менен үзгултүксүз иштөө.                                                                         

Педагогика бирикмесинде 1-сентябрда “Кыргызстандын тарыхы жана маданияты улуттардын сыймыгы жана байлыгы” темасында тарбиялык сабактар өтүлгөн.15-сентябрда 2015-2016-окуу жылында аткарылган иштерге анализ жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына карата иш план кабыл алынган.Жазуу иштеринин нормалары боюнча иш чара кабыл алынган. 20-сентябрда Куррикулумдун негизинде семинар өтүлгөн. 19-29-октябрга  чейин административдик текшерүү иши алынып,анализ берилген. 2-4-класстардын окуучуларынын окуу техникасы текшрилген.                                                                                                                        
СУНУШ:

1.Чейректин жыйынтыгы менен 2-чейректе 2-4-класстардын окуучуларынын фундаменталдык сабактар боюнча тестти көркөм үн кубултуп окуп,мазмунун түшүнүп,турмуш менен байланыштырып талдай билүүсүнө өзгөчө көңүл буруу.                                                                                                                

2.Окуучулардын каллиграфиясынын үстүндө иштөө.                                                              

3.Таланттуу жана аяр мамиледеги окуучулар менен үзгүлтүксүз план боюнча иштөө.                                                                                                                                    

4.Кыргыз тили, математикадан мамлекеттик стандарт боюнча календардык план түзүү,ишке киргизүү.

Педагогикалык кеңеште каралган маселелер:                                                                    

1.29-август  

а).2015-2016-окуу жылынын жыйынтыгы.                                                           

б).2016-2017-окуу жылына карата ОТЖПны бекитүү.

2.8-ноябрь 

а).1-чейректин жыйынтыгы окуучулардын билим сапатынын анализ-мониторинги.                                                                                                             

б).Кылмыштуулук алдын-алуу максатында окуучулардын үйлөрүнө жүргүзүлгөн кечки рейддердин жыйынтыгы.(уюштуруу,соцпедагог)

Директор алдындагы кеңеште каралган маселелер:                                                                

1.19-октябрь а)”Нур бала балдар бакчасынан жана мектепте 480 сааттык программа менен окуган балдардын билим деңгээлине анализ.

Усулдук кеңеште каралган маселелер:                                                                                                            

1.24-сентябрь 

а).480 сааттык окуу программасын талкуулоо.                                              

б).Жаш мугалимдер менен ишти кантип уюштурууга болот?

1У.Ички көзөмөл

2016-2017-окуу жылынын 13-октябрдан 24-октябрга чейин 5-11-класстарда математика сабактарынын берилиш абалын текшерүүнүн анализи

1.Математика мугалими Исакунова Ж.А. 6-а,8-ваб,9-10-11-класстар

класстар

мөөнөтү

Класска  анализ

1.

6-а классы

19-октябрь

6-а классында 20 окуучу окуйт.Математика сабагынын берилиш абалы 19.х. текшерилген,

берилген тема”Арифметикалык орто сан” ал сабакта 7 окуучу” жакшы” жана “эң жакшы”өздөштүрдү. Сабакка мугалим турмуштук мисалдардан көп пайдаланды.                                                                                  М:бир жумадагы абанын орточо температурасын,

окуучулардын бойлорунун  орточо узундугун,бир окуучунун  3 күндө алган баасынын орточо маанисин табууну үйрөнүштү.Үйгө тапшырмага үй-бүлөдөгү жашаган адамдардын орточо жашын эсептеп келүү тапшырмасы берилди. Сабакка класстын 35%ти активдүү катышты.40%ти орто аракетте.25%ти пассивдүү катышат.Сабактын жүрүшүндө окуучу менен мугалимдин өз ара кайтарым байланышы жакшы.Сабак максатына жетти. Ж.Б.-35%ти түзөт.

2.

8-а классы

24-октябрь

Класста 21 окуучу окуйт.Берилген тема: “Так жана так эмес барабарсыздыктар”,темага карата турмуштук мисалдар Бишкектег абанын температурасы менен Караколдогу температураны салыштыруу,так жана так эмес барбарсыздыктардын айырмасын аныкташты,ага карата 4 көнүгүү иштетилди,иш аракет учурунда 8 окуучу доскада иштешти,                 2 көнүгүүдө окуучулардын өз алдынча иштөөсүнө мүмкүнчүлүек берилди,натыйжада 38% окуучу же болбосо 8 окуучу теманы толук өздөштүрдү.Калган окуучулардын ичинен 4 окуучу-19% орто аракетте болушту.9 окуучу пассивдүү катышты.Үйгө тапшырма 2 көнүгүү берилди. Сабак максатына жетти.

3.

8-б классы

24-октябрь

Класста 18 окуучу окуйт,билим деңгээли-19%ти түзөт,бул класстын  8-а классына салыштырмалуу билим деңгээли,предметке кызыгуусу,жазуу иштеринин жалпы абалы төмөн.Класста орто жана начар окуган окуучулардын саны -81%ти түзөт.

4.

9-класс

19-октябрь

Класста 35 окуучу окуйт. Текшерилген сабакта “Интервалдар методу” темасында сабак өтүлгөн.Бул темада интервалдар методуна карат мисалдарды арбын иштешти,интервалдар методун колдонуп барабарсыздыктарды чыгара алышты.Сабак учурунда 6 окуучу активдүү катышты-17%ти түзгөн.Барабабарсыздыктарды чыгарууда интервалдар методун колдонуп эсепти  узун жолдор менен чыгаргандыктан доскада 6 окуучу гана иштөөгө жетишкен.Негизинен 11 окуучу-35%ти толук түшүндү.Калган окуучулардын 21%ти орто түшүнөт, берилген тапшырманы кеч кабыл алат.Калган 44% окуучулар отурат.Бул окуучулар үчүн жеңил тапшырмалар берилген жок. Сабак максатына жетти.

5.

10-класс

-

Класста 23 окуучу окуйт,бул класстын билим деңгээли-26%ти түзөт,себеби класста 6 окуучу жакшы окуйт.Жалпы жазуу иштеринин абалы башаламан,1-чейректин сентябрь айында бул класс жаш кадр Айбек к.А-га берилген,мугалим класс менен иштеген эмес.Сабактар календарлык план боюнча өтүлгөн эмес.А.Н.Калмагоровдун окуу китеби жок.

6.

11-класс

18-октябрь

Класста 17 окуучу окуйт.”п-даражадагы тамыр жана анын касиеттери”темасында сабак өтүлгөн.Сабакта п-даражадагы тамыр түшүнүгүн алышты,ага карата  6 мисал иштелди.Сабакка          6 окуучу активдүү катышты-29%ти түзөт.Бул класс дагы сентябрда Айбек к.А-га берилгендиктен сабактар календардык план боюнча өтүлгөн эмес.Жазуу иштеринин жалпы абалы начар,дептерлер уюштурулган эмес. А.Н.Калмагоровдун окуу китеби жок.

Айбек к. А. учурда 5-аб,6-б,7-аб класстарына сабак берет,бул мугалимдин сабак берүүгө жөндөмдүүлүгү начар болуп  жаткандыктан берилген сабактар максатына жеткен жок.

 

СУНУШ:                                                                                                                                                                                   

1.2-чейректе 5-11-класстардын жазуу иштерин иретке келтирүү,текшерүү иш, тестти бир дептерге уюштуруу.                                                                                                                                   

2.5-11-класстын окуучуларын предметке кызыктыруу максатында:                                     

а).Көрсөтмөлүү сабактарды өтүү.                                                                                             

б).Математика сабагына техкаражаттарды колдонуу.                                                            

в).Жетишпеген окуучулар үчүн жеке жеңилдетилген тапшырмаларды берүү.                                                                                                                                  

г)10-11-класстардын окуучуларын ОРТга даярдоо.                                                                                 

3.Жаш кадр Айбек к.Айзадага усулдук жардам көрсөтүү,сабак өтүү ыкмасын үйрөтүү,документацияны туура,өз учурунда толтурууну жана окуучулар менен кайтарым байланышты чыңдоону  үйрөтүү.

 

2016-2017-окуу жылынын 1-чейреги. Физика предмети Үсөнбеков Ы.

Классы

Окуучунун саны

Окуучулар

дын билим сапаты

Динамика

%

Тест адм-к

4-ч.

%

1-ч.

%

1.

7-а класс

22

-

36

-

31%

2.

7-б класс

18

-

27

-

11%

3.

8-а класс

21

27

38

+11%

38%

4.

8-б  класс

18

26

38

+12%

38%

5.

9- класс

35

21

19

-2%

2%

6.

10- класс

23

25

34

+9%

13%

7.

11- класс

17

35

35

-

17%

 

Жалпы билим сапаты

154

26

32

+6%

21%

Жогорудагы таблица көрсөтүп тургандай бардык класстарды откөн окуу жылына салыштырмалуу билим сапаты жогору болгон,себеби,Үсөнбеков Ы. жаш кадр, бул класстар менен биринчи жылы иштеп жаткандыктан, окуучулардын билим деңгээлин жеткиликтүү баалай алган эмес.                                                                                                     

СУНУШ:                                                                                                                           

1.Административдик тесттин жыйынтыгы менен эң төмөн көрсөткүч берген   7-б,9-10-11-класстын окуучуларына кошумча тесттик тапшырмалардын негизинде 2-чейректе билим сапатын жогорулатуунун үстүндө иштөө.                                                                                                        

2. 7-11-класстардын окуучуларынын жазуу иштерин толуктоо, жазууу иштерин сапаттуу алуу, сапатуу текшерүү. ( текшерүү иши, практикалык иш, лабораториялык иш) .                                                                                                                        

3.7-11-класстарына физикадан сабакты жаратылыш,турмуш  менен байланыштырып көрсөтмөлүү өтүү.

Математика Айбек к.А. 1-чейрек 2016-2017-окуу жылы

Классы

Окуучунун саны

Окуучулар

дын билим сапаты

Динамика

%

Тест адм-к %

4-ч.

%

1-ч.

%

1.

5-а класс

23

24

30

+6

34

2.

5-б класс

22

36

40

+4

36

3.

6-б класс

20

24

20

-4

20

4.

7-а  класс

22

29

31

+2

45

5.

7-б класс

18

27

22

-5

14

 

Жалпы билим сапаты

115

28

28

-

29

Жогоруда көрсөтүлгөндөй 1-чейректе 6-б,7-б класстарында билим сапаты 4-5%ке төмөн себеби,Айбек к.А. биринчи жыл иштеп жаткандыктан окуучулардын билим сапатын жеткиликтүү баалай алган жок,жазуу иштеринде баалар жогорулатылып коюлган.                                                                                                                            

СУНУШ:                                                                                                                                                          

1. 2-чейректе жазуу (текшерүү иши, тест, жумушчу дептер) иштерин талапка ылайык уюштуруу менен жазуу иштерин текшерип баа коюу нормативин окуп үйрөнүп, окуучулардын ишин баалоо.                                                                                                     

2.5-б классынын таланттуу окуучусу Тилекматов К-га жумасына 2 сааттан кошумча сабакты үзгүлтүксүз өтүү менен жетишпеген окуучуларга кошумча тапшырмаларды берип,үйрөтүү.                                                                                                                                 

3.Насаатчы мугалим Исакунова Ж. менен тыгыз байланышта иштеп,тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарына дайым катышуу.

    Кыргыз тили жана адабияты Рыскелдиева Г.И.

Предмети 

классы

Окуучулар

дын билим сапаты

Динамика

%

Адм. жат жазуу

Тест

Жый-к

%

4-ч.

%

1-ч.

%

1.

Кыргыз тили

6-б класс

38

30

-8

25

 

 

2.

Кыргыз адабияты

6-б класс

33

20

-13

 

 

 

3.

Кыргыз тили

7-б класс

36

26

-10

36

 

 

4.

Кыргыз адабияты

7-б класс

24

37

+13

 

 

 

5.

Кыргыз тили

9- класс

21

40

+19

42

 

 

6.

Кыргыз адабияты

9-класс

31

38

+7

 

 

 

 

Жалпы билим сапаты

6-7-9-кл-р

31

29

32

31

 

34

 

 

6-б-7-б класстарынын билим сапаты төмөн болгон себеби,1-чейректин октябрь айында предметтик мугалим Рыскелдиева Г.И. ден соолугуна байланыштуу больницада жатып,жетишпеген окуучулар менен кошумча иштеген эмес,жазуу иштерин алууда окуучуларга баалар жогорулатылып коюлгандыктан 7-б классынын кыргыз адабияты, 9-класстын кыргыз тили жана адабиятынан окуучулардын билим сапаты жогору бааланган. 

СУНУШ:                                                                                                                                                     

1.2-чейректе 6-7-9-класстардын окуучуларынын кыргыз тили адабияты сактары боюнча окуп түшүнүүсүнө, мазмунун сүйлөөсүнө,алган билимин турмуш менен байланышытырып талдоосуна өзгөчө көңүл буруу.                                                                                                                              

2.Жазуу иштерин  сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүүдө жазуу ишин баалоонун нормативин окуп үйрөнүү.                                                                                                                                       

3.Таланттуу 7-б классынын окуучусу Нурбек к.А-га 2 чейректе жумасына 2 сааттан кошумча сабак өтүү.                                                                                                                       

4.Жетишпеген окуучулар менен 2-чейрек бою кошумча иштөө.

У-У1.Тарбия иштери жана ата-энелер менен иштөө.                                                  

Сентябрь айында,1-сентябрь Билим күнүнө карата “Кыргызстандын тарыхы жана маданияты,улуттун сыймыгы жана байлыгы” темасында 1-11-класстар арасында тарбиялык сабактар өтүлгөн.Окуучулардын катышуусу,формасы,жетишүүсү, класстык бурчтар,  класс-кабинеттердин тазалыгы текшрилген.К.Тыныстановдун 115 жылдыгына карата мектептин 3-11-класстарынын арасында парад өтүп,улуу инсанды  эскерүү салтанаты болгон.1-4-класстар Касым музейине саякат жасашып инсан жөнүндө кеңири маалымат алышкан.Кылмыштуулукту алдын-алуу кеңеши түзүлүп,планы бекитилген.Айлана-чөйрөнү тазалайбыз “Тазалык”акциясы 8-11-класстар арасында өткөрүлгөн.Учкун балдар жана өспүрүмдөр уюмунун парламент мүчөлөрү шайланган.Балдар жана кыздар совети түзүлгөн.Эне тилди билүү атуулдук милдет “Кыргыз тилим ыйык тил” класстык сааттар 5-11-класстарда өткөрүлгөн. Кыргыз тилинин 26 жылдыгына карата кыргыз элинин каада-салтын үрп адатын көрсөткөн,”Кыргыз тили” кечеси болуп өткөн.Жалпы ата-энелер чогулушу өткөрүлгөн.Бүткүл дүйнөлүк озон катмарын коргоо күнүнө карата химия мугалими Тынышбаева М.10-11-класстарга конференция өткөн.  Октябрь айында,1-октябрь Карылар күнүнө карата “Карысы бардын-ырысы бар”,”Кадырман карыларым”аттуу темада класстык сааттар 5-11-класстарда өткөрүлгөн. Кары адамдарга жардам берүү кайрымдуулук акциясынын 1 айлыгы өткөрүлүп,9-класстар кары адамдарга жардам көрсөтүшкөн.Мугалимдердин күнүнө карата “Мугалим мөмөлүү дарак” темасында 1-11-класстар арасында класстык сааттар,11-класстардын концерттик программасы болуп өткөн.Өзүн-өзү башкаруу уюмунун айлыгы жарыяланып, айлыктын аткарылышындагы иштердин жыйынтыгы чыгарылган.”Бар бол,Жер эне” Республикалык экологиялык акциясы 9-11-класстарда өткөрүлүп,”Өз токоюңды отургуз,өстүр жана сакта!”темасында реферат дилбаяндардын сынагы болуп өткөн.”Мен өз Мекенимди сүйөм” темасында жат жазуулар 2-4-класстар арасында,”Жер тагдыры,эл тагдыры” 5-8-класстарда рефераттардын,”Мекенге кызмат кылуу мектептен башталат” 9-11-класстар арасында рефераттардын кароо-сынактары өткөрүлүп жыйынтыгы чыгарылган.Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына арналган “Куттуу билим” поэмасы дүйнөлүк рухий казынанын эстелиги 9-11-класстарда рефераттардын,изилдөө иштеринин сынагы өткөрүлгөн.Чыгаан инсандардын кыргызстан тарыхында орду жана мааниси темасында рефераттардын сынагы 9-11-класстар арасында болуп өткөн.Окуучуларга балдар укугу конвенция боюнча “Мен өз укугумду билеминби?”,”Менин укугумду ким коргойт?” темасында тарбиялык сааттар 5-11-класстарда болуп өткөн.”Ырыс алды ынтымак” аттуу темада класстык сааттар 2-11-класстарда өткөрүлгөн.

1-чейректин жыйынтыгы менен төмөнкүдөй милдет келип чыккан:                    

1.Класс жетекчилердин ишин жандандыруу.                                                                              

2.Ата-энелер менен байланышты күчөтүү.                                                                         

3.Мектеп парламентинин,кызар-балдар советинин ишин күчөтүү.                                 

4.Тарбиялык сааттардын өтүшүн көзөмөлгө алуу.                                                  

 5.Мугалимдер арасындагы дежурство ишин  жөнгө салуу.                                                

6.РайБББдан келген буйруктарды аткарып өз учурунда райБББга отчёт берүү.

Соцпедагог Чындавлетова Н.Т-н иши 2016-2017-окуу жылынын 1-сентябрында ар бир класста “Кыргызстандын тарыхы жана маданияты улуттун сыймыгы жана байлыгы” аттуу тарбиялык сааттар өтүлгөн.5-7-сентябрда окуучулардын социалдык абалдары иликтенип,такталып,катергориялар боюнча тизмелер толукталып жазылган.ар би класста соцпасторттор түзүлгөн.12-13-сентябрда окуучулардын өздүк документтери текшерилип чыккан.Жума сайын ар бир класста тентек ар кандай адепсиз ишке оома балдар менен иштөө күчөтүлгөн.Айдын аягында Асанакунов Темирбеков Б-га көзөмөл күчөтүлгөн. Ар бир класста класс жетекчилер тарабынан жетиүү-катышуу дептерлери уюштурулуп,окуучулардын сырткы келбети, окуучулук формалары текшерилип жума сайын жыйынтыктар чыгарылып турган.Кооптуу үй-бүлөдөгү 6-б классынын окуучусу Абдыкадырова Б. менен жеке сүйлөшүүлөр болгон. Мүнөзү оор аяр мамиледеги окуучулар менен  өз алдынча иштөө жөнүндө класс жетекчилерге эскертилип, ар бирине өзүнчө дептерлер ачылган.26-30-сентябрда сабактан көп калган окуучулардын үйлөрүнө рейддер уюштурулуп түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.Ишеним кутучасы ачылып, талкууланып токтом жазылган.Видео камеранын жыйынтыгы ар бир айда чыгарылып турат.Терроризмге каршы уюшулган дептерге өз убагында каттоолор жүргүзүлгөн.  4-октябрда терроризмге каршы күрөшүү максатында 6-11-класстар менен Ысык-Көл районунун  ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Аматов Р. жана ПОМдун начальниги Жусуев А. менен бирге чогулуш өтүп түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.”Жан кечтилик каш-кабактын ортосунда” темасында талкуу болгон.Көзөмөлгө алынган Асанкунов Э. Темирбеков Б.көзөмөл улантылган.Өгөй ата-эненин  колундагы балдар менен жеке маектешүү өткөрүлгөн.17-октябрда Чолпон-Атада “Кум” көргөзмөсүнө 7-11-класстардын 134 окуучу барып келген. 18-октябрда 7-11-класстар менен  ИДН Черикчиева М.участкалык инспектор Төлөнов Н. менен бирге “Кылмыштуулукту,рэкетчиликти алдын-алуу”,”Терроризмге каршы күрөшүү”темасында чогулуш болгон.Ар би класста окуучулардын келүү-кетүүсү такталып,сабактан көп калган окуучулар мектептин ички көзөмөлүнө алынган. 27-28-октябрда  сабактан 6-күндөрү калган окуучулар 6-а классы Керимбеков Ж. Султанбаев А-н үйүнө класс жетекчи менен бирге рейд уюштурулуп,түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп,эскертүү берилген. 29-октябрда Ишеним кутучасына,видео камерага жыйытыктар чыгарылган.

 

УП.МЕКТЕПТИН МАТЕРИАЛДЫК БАЗАСЫн   ЧЫҢДОО  

Мектептин имараты 250 орунга ылайыкталган. мектепте 406 окуучу окуду. Жалпысынан окуу класстары жаңыртылып жабдылды. Класстык бөлмөлөр жетишсиз.Окуучулардын окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн англис тили боюнча ресурстук борбор, мультимедиалык борбору анда предметтер боюнча  окуу дискттери ,методикалык китептер менен жабдылган  «Уздар өнөрканасы» бар. Спорт оюндары үчүн спорт зал, спорт аянтчасы бар.Мугалимдердин чыгармачылык иштерин уюштуруу боюнча метод кабинет түзүлгөн. Мектептин жалпы электропроводдору жаңыртылган,эски мастерскойдун ичи капиталдык ремонттон өткөрүлүп, мектептин 1-4-класстарына чай бере турган ашканасы болуп жасалган.   

Инвестиция: 2011-2012-окуу жылынын январь айынан бери мектепке кирген кирешелер Айыл өкмөтүнөн-161314сом. Мектептин чатыры алмаштырылды областын өнүктүү фондунан-1млн.680миң К.Тыныстановдун музейи жаңыртылды-450000 Мектептин 18 терезеси, 2 эшиги жаңыртылган-2900S Мектептин 2 эшиги- 2012-2013-окуу жылына Тамчы айыл өкмөтүнөн жалпы мектептин ремонтуна, ашканага,жалпы электропроводдорго-320000 сом сарпталды. 2013-2014-окуу жылынын декабрь айында Мерси-Кодон 132301 сом 20 тыйынга бир класс-комплект жана 6 шкаф, 5 доска алынып келинип коюлган.МериКо-79561 сом. Айыл өкмөтү-44740 сом. Мектептин 28 терезеси июль айында  Мерси-КОдон- 106518 сом Айыл өкмөтүнөн-158242 сом, жалпы суммасы 264760сом                                                                                                              Проектор доскасы-15000 сом                                

2016-2017-окуу жылына милдет:                                                                                                                                                    -Мектептин 8 терезесин калган эски эшиктерди жаңыртуу, трансформатор коюу -Инвестиция тартуу.   

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин фундаменталдык предметтер боюнча 2-11-класстардын окуучуларынын билим сапатын  2015-2016-окуу жылынын 4-чейреги менен 2016-2017-окуу жылынын 1-чейрегин салыштыруу анализ-мониторинги. 

Мектепте 1-чейректе  421 окуучу окуду.Алардын ичинен 205 эркек бала, 216 кыздар окуйт.1-чейрек ичинде 3\2 окуучу кеткен.

2016-2017-окуу жылынын 1-чейрегинин жыйынтыгында 2-4-класстардан  10 отличник,15 ударник окуучу чыгып,билим сапаты-18%ти түзгөн.5-9-класстардан 6 отличник,35 ударник окуучу болуп,билим сапаты-20%ти түзгөн.10-11класстардан 10 ударник окуучу окуган-24%ти түзгөн.

1-а классы  Нурбек к.Т.

1-а классында 23 окуучу окуйт. 23 окуучу тамганы тааныйт, санаганды билет, 10 ичиндеги сандарды алып-кошот. 2 окуучу  окуй албайт, жазалбайт.                                                                                                                 

”Эң жакшы” окуган-7  окуучу-30%. Алиппеден шар окуйт,200гө чейин санайт, 20 ичиндеги сандарды алып-кошот,өз алдынча  сөздөрдү жатка жазат,каллиграфиясы жакшы.

 “Жакшы” окуган окуучулар-5 окуучу-22%.Алиппеден муундап шар окуйт, 10-20 ичиндеги сандарды алып-кошот,100гө чейин санайт,каллиграфиясы жакшы.                                                                                                                                                                 

“Орто” окуган окуучулар- 7 окуучу-30%.Алиппеден тамгалап окуйт,10 ичиндеги сандарды алып-кошот,100гө чейин санайт,каллиграфиясы  орто.                                                                                      

“Начар” окуган-4 окуучу-17%ти түзөт.Алиппеден тамгаларды тааныйт,тамгалап жай окуйт,кошуу-кемитүүдө кыйналышат, каллиграфиясы начар.                                                                                            

СУНУШ:                                                                                                                         

1.Алиппеден 48% окуучуну шар, көркөм окууга,текстти түшүнүп,талдай билүүгө көнүктүрүү.                                                                                                                             

 2.Жазуудан 48% окуучуну сабаттуу жазууга үйрөтүү.                                                                  

3.Математикадан  10-20 ичиндеги сандарды эркин алып-кошууга үйрөтүү.                 

4.Жазуу иштерин сапатуу текшерүү,сапаттуу алуу.                                                            

5.Тажрыйба топто максатында башталгыч класстын тажрыйбалуу мугалимдеринин сабактарына көп катышуу.                                                                        

6.Насаатчы мугалим менен тыгыз байланышта иштөө                                                               

7.Сабакка дидиактикалык материалды колдонуу менен сабакты көрсөтмөлүү өтүү.

1-б классы  Исаева Ж.Т.

1-б классында 24 окуучу окуйт. 23 окуучу тамганы тааныйт, санаганды билет, 10 ичиндеги сандарды алып-кошот. 1 окуучу  тамганы толук тааныбайт,окуй албайт, жазалбайт,себеби  Абдыкадыров А.  “Даярдоо классында” окуган эмес.                                                                                                                 

”Эң жакшы” окуган-8  окуучу-33%. Алиппеден шар окуйт,200гө чейин санайт, 20 ичиндеги сандарды алып-кошот,өз алдынча  сөздөрдү жатка жазат, каллиграфиясы жакшы.                                                                                                   

“Жакшы” окуган окуучулар-5 окуучу-20%.Алиппеден муундап шар окуйт, 10 ичиндеги сандарды алып-кошот,сандарды салыштыра билет,100гө чейин санайт,каллграфиясы жакшы.                                                                                                                                                                 

“Орто” окуган окуучулар- 8 окуучу-33%.Алиппеден тамгалап окуйт,10 ичиндеги сандарды алып-кошот,50гө чейин санайт,каллиграфиясы  орто.                                                                                      

“Начар” окуган-3 окуучу-12%ти түзөт.Алиппеден тамгаларды тааныйт,тамгалап жай окуйт.дидактикалык материалдардын жардамы менен кошууну-кемитүүнү аткарат,каллиграфиясы начар.                                                                                            СУНУШ:                                                                                                                        

1.Алиппеден 47% окуучуну шар, көркөм окууга,текстти түшүнүп,талдай билүүгө көнүктүрүү.                                                                                                                      

 2.Жазуудан 47% окуучуну сабаттуу жазууга үйрөтүү.                                            

3.Математикадан  10-20 ичиндеги сандарды эркин алып-кошууга үйрөтүү.                 

4.Жазуу иштерин сапатуу текшерүү,сапаттуу алуу.

2-а классында  22\11 окуучу окуйт.Асаналиева Айнакан Орозобековна                                                                                            

Адабий окуудан : 16 окуучу  жакшы шар окуйт-68%  жай окуйт-6 окуучу-32% Кыргыз тилден 10 окуучу “4”,”5”ке окуйт-45%                                                                                                                               

Математикадан: 8 окуучу “4”,”5”ке окуйт-36% 1-чейректин  жыйынтыгы менен төмөнкүдөй сунуш берилген:                                           

1.Бардык фундаменталдык предметтерден жана адабий окуудан окуучуларды  шар,көркөм окуп,үн кубултуп окуу менен текстин мазмунун  түшүнүүгө,алган билимдерин турмушта колдоно билүүгө тарбиялоо.Кошумча адабияттарды пайдаланууга үйрөтүү.                                                                                     

2-б классында  20\14 окуучу окуйт.Абыкеева А.М.  Адабий окуудан сабагынан  “4”,”5”ке 9 окуучу окуйт-45%. 9 окуучу  жай  окуйт -45%.  2 окуучу  муундап окуйт-10%. Кыргыз тилинен 8 окуучу жакшы окуйт-40%  Математикадан  8 окуучу “4”,”5”ке окуйт 40%. Жалпы окуучулардын каллиграфиясы  орто.

1-чейректин  жыйынтыгы менен төмөнкүдөй сунуш берилген:                                                  

1.Фундаменталдык предметтер боюнча оюн түрүндө сабак өтүү,окуучуларды топто иштетип атаандаштыкты күчөтүү.                                                                                               

2.Жакшы окуган окуучуларды начар окуган окуучуларга көмөктөшүүгө тарбиялоо.                                                                                                                                                      

3.Дайыма  жазуу сабагында ар бир окуучунун кол жазмасына көңүл буруу жана тиешелүү кемчиликтерин эскертип туруу,окуучулардын ишин өз учурунда баалоо.                                      

4.Класста орто окуган Жумадилов Н.Камчыбекова А-га жеңилдетилген пландын негизинде кошумча сабак өтүү.

3-а  классында 20 окуучу окуйт,билим деңгээли-40%ти түзөт. Класс жетекчи Мусабекова Ж.М.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

36

45

+9

2.

Адабий окуу

44

50

+6

3.

Орус тили

31

40

+9

4.

Англис тили

-

45

-

5.

Математика

40

40

-

 

Жалпы билим сапаты

31

40

+9

Таблицада көрсөтүп тургандай жалпы билим сапаты 9%ке жогорулаган,1-чейрек ичинде кыргыз тилинен,математикадан, адабий окуудан кошумча сабак өтүлгөндүктөн билим сапаты жогорулаган.                                                                                      

 СУНУШ:                                                                                                                                          

1.2-чейректе фундаменталдык предметтерден окуучулардын көркөм окуп түшүнүүсүнүн,берилген текстти так сүйлөө менен турмушта колдоно билүүгө  калыптандыруу.                                                                                                                              

2.Жазуу иштерин сапатуу алуу, сапаттуу текшерүү.                                                  

  3.Таланттуу окуучу Анарбеков А-га 2 чейректе жумасына 2 сааттан кошумча сабакты үзгүлтүксүз өтүү.

3-б  классында 26 окуучу окуйт,билим деңгээли-21%ти түзөт. Класс жетекчи Исаева Т.М.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

40

42

+2

2.

Адабий окуу

51

51

-

3.

Орус тили

30

21

-9

4.

Англис тили

-

32

-

5.

Математика

42

42

-

 

Жалпы билим сапаты

30

21

-9

Орус тилинен  билим сапатынын төмөн болушунун себеби, 3-айлык каникулдан кийин окуучулар унута түшкөн,окуу программасы оорлогон, жетишпеген окуучулар үчүн жеткиликтүү кошумча тапшырмалар берилген эмес.                                               

СУНУШ:1. 2-чейректе орус тилинен  жетишпеген окуучуларга кошумча сабактарды өтүү менен билим сапатын жогорулатуу.

4-а  классында 23 окуучу окуйт,билим деңгээли-30%ти түзөт. Класс жетекчи  Абдылдаева Г.А.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

28

33

+5

2.

Адабий окуу

32

34

+2

3.

Орус тили

24

30

+6

4.

Англис тили

36

36

-

5.

Математика

32

36

+4

 

Жалпы билим сапаты

24

30

+6

Таблицада көрсөтүлгөндөй бардык фундаменталдык предметтерден билим сапаты 2-6%ке жогорулаган себеби,кыргыз тили, математикадан  кошумча жазуу иштеринин алынышы,орус тилинен Абдылдаева Г. кошумча сабактарды өткөндүгү билим сапатын жогорулаткан.                                                                                            СУНУШ:                                                                                                                                   

1.Класста эң жакшы окуган Тамчыбекова Г-га жумасына кыргыз тили жана адабий окуудан  1 сааттан  кошумча сабак өтүү.                                                                     

2.Жетишпеген окуучулар менен сабактан тышкаркы учурда кошумча сабак өтүү менен билим деңгээлин жогорулатуу.                                                                   

 3.Фундаменталдык предметтерден чыгармачыл, көрсөтмөлүү сабактарды өтүүнү салтка айландыруу.

4-б  классында 21 окуучу окуйт,билим деңгээли-19%ти түзөт. Класс жетекчи  Жолочиева Н.З.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

31

33

+2

2.

Адабий окуу

30

30

-

3.

Орус тили

17

23

+6

4.

Англис тили

21

23

+2

5.

Математика

32

34

+2

 

Жалпы билим сапаты

17

19

+2

1-чейректе билим деңгээлинин жогору болушу тапшырмалардын өз учурунда берилип текшерилиши,ата-энелердин сабакка катышуусу өз таасирин берген.                                                                                                                                      

СУНУШ: 

1.2-чейректе кыргыз тилинен окуучулардын каллиграфиясынын үстүндө көп иштеп,сабаттуу жазууга үйрөтүү.                                                                                         

2.Адабий окуудун окуучулардын коркөм, шар окуусуна,тема боюнча ролдоштуруп окууга,турмуш менен байланыштырып талдоого үйрөтүү.                                                     

 3.Математикадан көп орундуу сандарды эркин алып-кошууга үйрөтүү.

5-а  классында 23 окуучу окуйт,билим деңгээли-21%ти түзөт. Класс жетекчи  Айбек к.А..

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

28

37

+9

2.

Кыргыз адабияты

32

39

+7

3.

Орус тили

24

30

+6

4.

Орус адабияты

24

33

+9

5.

Англис тили

16

26

+10

6.

Математика

24

30

+6

7.

Табият таануу

-

26

-

 

Жалпы билим сапаты

20

21

+1

Жогоруда таблица көрсөтүп тургандай окуучулардын билим сапаты 1-10%ке жогорулаган,себеби предметтик мугалимдердин окуучулар менен кайтарым байланышы жакшы,көбүнчө окуучуларга аяр мамиле жасаган.                                             

СУНУШ:                                                                                                                                           

1.2-чейректе ар бир предметтен  предметтик мугалимдер чыгармачыл сабакты техкаражаттардын жардамы менен өтүү.                                                               2. Жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү, грамматикалык каталарына өзгөчө көңүл буруу.                                                                                               3.Класстагы таланттуу, жетишпеген окуучулар  үчүн кошумча сабактарды өтүү.

5-б  классында 22 окуучу окуйт,билим деңгээли-22%ти түзөт. Класс жетекчи  Карагулова А.К.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

40

45

+5

2.

Кыргыз адабияты

50

45

-5

3.

Орус тили

36

37

+1

4.

Орус адабияты

36

38

+2

5.

Англис тили

31

40

+9

6.

Математика

36

36

-

7.

Табият таануу

-

45

-

 

Жалпы билим сапаты

27

22

-5

Класстын жалпы билим сапатынын 5%ке төмөн болушунун себеби,программанын оорлошу,жаңы шартка көнүүсү,жаңы предметтердин кошулушу таасир берген.Кыргыз тилинен 5% төмөн болушунун себеби, окуучулар предметтик мугалимге көнбөгөндүктөн билим сапаты түшкөн.                                                      

 СУНУШ:                                                                                                                                       

1.2-чейректе предметтик мугалимдер 5-б классынын окуучуларына предметке кызыктыруу максатында чыгармачыл, көрсөтмөлүү сабактарды техкаражаттарды колдонуу менен өтүү.                                                                                                                               

 2.Жалпы предметтер боюнча жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапатуу текшерүү,жазуу иштерин толуктоо.

 

6-а  классында 20 окуучу окуйт,билим деңгээли-40%ти түзөт. Класс жетекчи Ашымбаева Н.Б.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

57

65

+8

2.

Кыргыз адабияты

71

65

-6

3.

Орус тили

40

45

+5

4.

Орус адабияты

38

40

+2

5.

Англис тили

43

45

+2

6.

Алгебра

40

45

+5

7.

Биология

-

50

-

8.

География

-

70

-

9.

К.тарыхы

48

45

-3

10.

Д.тарыхы

-

55

-

 

Жалпы билим сапаты

38

40

+2

Кыргыз адабияты,кыргызстан тарыхтан билим сапатынын-3-6%ке төмөн болушунун себеби,айрым окуучулардын текстти окуп түшүнүүсү,колдоно билүүсү орто болгон.                                                                                                                           

СУНУШ:

1.2-чейректе фундаменталдык предметтерден НЦТ,ЖРТ менен иштөө.      

2.Фундаменталдык предметтерден чыгармачыл,көрсөтмөлүү  сабактарды өтүү.  

3.Таланттуу, жетишпеген окуучулар менен иштөөнү күчөтүү.

6-б  классында 20 окуучу окуйт,билим деңгээли-15%ти түзөт. Класс жетекчи Рыскелдиева Г.И.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

33

30

-3

2.

Кыргыз адабияты

38

20

-18

3.

Орус тили

24

40

+16

4.

Орус адабияты

33

45

+12

5.

Англис тили

28

20

-8

6.

Алгебра

24

25

+1

7.

Биология

-

25

-

8.

География

-

35

-

9.

К.тарыхы

24

20

-4

10.

Д.тарыхы

-

15

-

 

Жалпы билим сапаты

24

15

-9

1-чейректин жыйынтыгы менен кыргызтили, кыргыз адабияты, кыргызстан тарыхынан билим сапаты төмөндөгөн себеби,жогорудагы предметтер боюнча окуучулар окуп түшүнгөнүн айтып бере алышпайт,турмуш менен байланыштырып сүйлөп беришпегендиктен чейрекке төмөн баалар коюлган.                                                                

СУНУШ:                                                                                                                                            

1.2-чейректе бардык фундаменталдык предметтер боюнча окуучулардын текстти түшүнүп көркөм окуу менен мазмунун сүйлөп берүүгө жана алган билимин турмушта колодоно билүүсүнө өзгөчө көңүл буруу.                                                       

2.Кыргыз тили, орус тилинен окуучуларды сабаттуу жазууга үйрөтүү.                                      

3.Бардык фундаменталдык предметтер боюнча жазуу иштерин иретке келтирүү менен жат жазуу, тест, дилбаян,текшеүү иш,практикалык, лаборатоирялык иштерди сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү.

     

 7-а классында 22 окуучу окуйт,билим деңгээли-18%ти түзөт. Класс жетекчи Асымбекова М.Б.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

63

59

-4

2.

Кыргыз адабияты

68

68

-

3.

Орус тили

30

32

+2

4.

Орус адабияты

30

31

+1

5.

Англис тили

27

22

-5

6.

Алгебра

29

31

+2

7.

Геометрия

-

31

-

8.

Биология

31

31

-

9.

География

31

36

+5

10.

Физика

-

36

-

 

Жалпы билим сапаты

22

18

-4

Жогорудагы таблица көрсөтүп тургандай кыргыз тилинен  Тыныбеков К. үй шартына байланыштуу,үй тапшырмасын өз учурунда аткарган эмес,эрежелерди жаттабайт.Англис тилинен Абдыкадыр у.А-га “3” чыккан,предметтик мугалим Ашымбаева Н. кошумча иштеген эмес.Класстын билим деңгээлинин төмөн болушунун себеби, предметтик мугалимдер чыгармачыл, көрсөтмөлүү сабак өткөн жок. 

                                                                                                                                 

СУНУШ:                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2-чейректе кыргыз тили мугалими Асымбекова М. Тыныбеков К-га кошумча сабак өтүү,англис тилинен Ашымбаева Н-га англис тилинен Абдыкадыр у.А-га кошумча сабак өтүү менен окуучунун билим деңгээлин жогорулатуу.                              

2.Бардык предметтерден ар бир предметтик мугалимге жетишпеген окуучуларга кошумча сабак өтүүнү күчөтүү менен ар бир сабакты чыгармачылык жоопкерчилик менен өтүүнү салтка айландыруу.                                                                                            

3.Ар бир предметтен жалпы жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү.

7-б  классында 19 окуучу окуйт,билим деңгээли-16%ти түзөт. Класс жетекчи Тынышбаева М.Н.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

36

26

-10

2.

Кыргыз адабияты

24

37

+13

3.

Орус тили

17

26

+9

4.

Орус адабияты

24

26

+2

5.

Англис тили

27

26

-1

6.

Алгебра

27

37

+10

7.

Геометрия

-

37

-

8.

Биология

23

31

+8

9.

География

27

31

+4

10.

Физика

-

26

-

11.

К.тарыхы

32

37

+5

 

Жалпы билим сапаты

9

16

+7

Таблицада көрсөтүлгөндөй билим сапаты 7%ке жогору болгон,бирок кыргызтилинен 10%ке төмөн болгондугунун себеби,Максат к.Н. Алмаз к.Г. Токтогул у.Н-га 1-чейрекке “3” чыккан.Предметтик мугалим бул окуучулар менен кошумча иштеген эмес.                                                                                                    

СУНУШ:

1.2-чейректе кыргыз тилинен Максат к.Н. Алмаз к.Г. Токтогул у.Н-га кошумча сабак өтүү менен окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу.    

2.Фундаменталдык предметтер боюнча жетишпеген окуучулар менен кошумча иштөө,жазуу иштерин иреттеп,сапатуу текшерүү.                                                                 

3.Жалпы класстын сабакка катышуусун,жетишүүсүн,сабакка даярдыгын класс жетекчи Тынышбаева М.Н. тарабынан көзөмөлгө алуу.

8-а классында 21 окуучу окуйт,билим деңгээли-23%ти түзөт. Класс жетекчи Арыкбаева Ү.А.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

59

52

-7

2.

Кыргыз адабияты

68

52

-16

3.

Орус тили

27

33

+6

4.

Орус адабияты

45

42

-3

5.

Англис тили

31

31

-

6.

Алгебра

27

28

+1

7.

Геометрия

22

28

+6

8.

Биология

36

38

+2

9.

География

40

33

-7

10.

Физика

27

31

+4

11.

К.тарыхы

40

33

-7

12.

Д.тарыхы

45

33

-12

13.

Химия

-

42

-

 

Жалпы билим сапаты

22

23

+1

Жогорудагы таблица көрсөтүп тургандай кыргыз тили жана адабиятынан билим сапатынын-7-16%ке төмөн болушунун себеби,окуу материалынын оордугу,класста жакшы окуган Абдылдаев А-н башка мектепке кетиши,синтаксистик талдоону жакшы билбеген  2 жакшы окуган окуучу 1-чейрекке “3” чыккандыктан билим сапаты төмөндөгөн.Орус адабияты, география, тарыхтардан билим сапатынын төмөн болушунун себеби предметтик мугалимдер жетишпеген окуучулар менен кошумча иштебейт.                                                                                                              

СУНУШ: 

1.2-чейректе кыргыз тилинен Шаршенкулова Ж, орус тилинен таланттуу окуучу Аскар к.А-га,география-математикадан Кубатбек к.П.-лар менен план боюнча кошумча сабак өтүүнү күчөтүү.                                                                     

2.Предметтер боюнча окуучуларды кызыктыруу максатында чыгармачыл сабактарды өтүүнү,кошумча ресуртарды пайланууну  салтка айландыруу.    

3.Жетишпеген окуучулар менен кошумча иштөөнүн астында 2-чейректе жетишпеген окуучулардын  билим сапатын жогорулатуу.                                               

4.НЦТ,ЖРТ менен фундаменталдык предметтерден кошумча иштөө.

8-б классында 18 окуучу окуйт,билим деңгээли-16%ти түзөт. Класс жетекчи Кыштобаева Н.К.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

47

38

-9

2.

Кыргыз адабияты

47

42

-5

3.

Орус тили

21

22

+1

4.

Орус адабияты

26

27

+1

5.

Англис тили

31

31

-

6.

Алгебра

26

27

+1

7.

Геометрия

26

27

+1

8.

Биология

36

38

+2

9.

География

26

33

+7

10.

Физика

26

38

+12

11.

К.тарыхы

31

16

-17

12.

Д.тарыхы

31

16

-17

13.

Химия

-

22

-

 

Жалпы билим сапаты

16

16

-

1-чейректе кыргыз тили адабияты, кыргыз тарыхы, дүйнө тарыхынан билим сапаты төмөн болгондугунун себеби,окуучулардын сабактан себепсиз калуусу,мугалимдердин кошумча сабак өтпөгөндүгү өз таасирин берген.                         

СУНУШ: 

1. 2-чейректе окуучулардын келүү-кетүүсүн, сабакка даярдыгын  көзөмөлгө алуу.                                                                                                                 

2.Фундаменталдык предметтерден жетишпеген окуучулар менен кошумча иштөө.      

3. Фундаменталдык предметтерден чыгармачыл, көрсөтмөлүү сабактарды өтүү менен  окуучуларды предметке кызыктыруу.                                                                     

4.Бардык предметтерден жазуу жумуштарын сапатуу алуу, сапатуу текшерүү.

9-классында 35 окуучу окуйт,билим деңгээли-14%ти түзөт. Класс жетекчи Ильгедеева Г.К.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

21

40

+19

2.

Кыргыз адабияты

31

42

+13

3.

Орус тили

26

29

+3

4.

Орус адабияты

31

35

+4

5.

Англис тили

26

36

+10

6.

Алгебра

21

25

+4

7.

Геометрия

35

27

-8

8.

Биология

31

20

-11

9.

География

16

31

+15

10.

Физика

21

36

+15

11.

К.тарыхы

41

17

-24

12.

Д.тарыхы

30

22

-8

13.

Адам жана коом

-

40

-

14.

Химия

21

28

+7

 

Жалпы билим сапаты

16

14

-2

Жогоруда таблица көрсөтүп тургандай бул класста билим сапаты 24%ке чейин төмөн түшкөн предмет  кыргыз тарыхы,8-11%ке төмөн түшкөн геометрия, дүйнө тарыхы,биология сабактары болгон.Бул класстар 2016-2017-окуу жылынын 3-сентябрында бир класс болуп кошулган,учурда класстар 35 окуучу окуйт,Фундаменталдык предметтер боюнча бир сааттын ичинде окуучулардын билим деңңгээлин жетиштүү деңгээлде текшерүү кыйын,анын үстүнө өткөн окуу жылында бул эки класстан 7 гана окуучу “4”,”5”ке окуган.Жогоруда билим сапаты төмөн болгон сабактардан предметтик мугалимдер кошумча сабак өткөн жок.Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үчүн фундаменталдык предметтерден чыгармачыл сабактар өтүлгөн эмес.                                                   СУНУШ:                                                                                                                                        

1.2-чейректе  билим сапаты 24%ке чейин төмөн түшкөн предмет  кыргыз тарыхы,8-11%ке төмөн түшкөн геометрия, дүйнө тарыхы,биология сабактарынан жетишпеген окуучуларга кошумча сабак өтүү,билим деңгээлин жогорулатуу. 

2.Фундаменталдык предметтер боюнча окуучулардын предметке кызыгуусун арттыруу максатында көрсотмөлүү,чыгармачыл сабактарды өтүүнү салтка айландыруу.                                                                                                                                            

3.Бардык фундаменталдык предметтер боюнча жазуу иштерин иретке келтирүү,сапатуу текшерүү.                                                                                  

4.Биологиядан класста жакшы окуган  Жыргалбеков Т-га жумасына 12 саат кошумча сабак өтүү менен окуучуну райондук олимпиадага чыгаруу.

                               

10-классында 23 окуучу окуйт,билим деңгээли-26%ти түзөт. Класс жетекчи Жакшылыкова Г.И.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

40

58

+18

2.

Кыргыз адабияты

45

58

+8

3.

Орус тили

25

30

+5

4.

Орус адабияты

30

39

+9

5.

Англис тили

25

39

+14

6.

Алгебра

15

30

+15

7.

Геометрия

20

30

+10

8.

Биология

25

34

+9

9.

География

30

41

+11

10.

Физика

25

34

+9

11.

К.тарыхы

25

47

+22

12.

Д.тарыхы

25

47

+22

13.

Адам жана коом

30

47

+17

14.

Химия

30

35

+5

 

Жалпы билим сапаты

17

26

+9

Таблица көрсөтүп тургандай 9-класстан начар жана орто  окуган окуучулар атайын орто окуу жайларына кетип класста 23 окуучу калгандыктан билим сапаты -9%ке жогорулаган.Бирок калган окуучулардын ичинен-43%окуучулар начар окуйт.                                                                                  

СУНУШ:                                                                                                                                               

1.2-чейректе бардык фундаменталдык сабактардан предметтик мугалимдер окуучуларды предметке кызыктыруу максатында чыгармачыл, көрсөтмөлүү сабактарды көп өтүүнү салтка айландыруу.                                                      

2.Класста таланттуу  окуучулар Абдыкадырова А.Болот к.Т.Болотова А. Маратбекова Р.Кенжешов Т-га 2-чейрек ичинде  кыргыз тили жана адабияты, математика,англис тили, география, тарых, орус тилинен жумасына 12-18 сааттан кошумча сабак өтүү менен райондук, областтык олимпиадага жана ЖРТга даярдоо.

11-классында 17 окуучу окуйт,билим деңгээли-23%ти түзөт. Класс жетекчи Сукенова Н.М.

Предметтер

2015-2016-окуу жылынын жылдыгы %

1-чейрек %

Динамика %

1.

Кыргыз тили

64

64

-

2.

Кыргыз адабияты

76

64

-12

3.

Орус тили

35

29

-6

4.

Орус адабияты

29

41

+12

5.

Англис тили

29

29

-

6.

Алгебра

35

41

+6

7.

Геометрия

35

41

+6

8.

Биология

29

29

-

9.

География

52

52

-

10.

Физика

35

35

-

11.

Химия

23

23

-

12.

Д.тарыхы

47

35

-12

13.

К.тарыхы

35

41

+6

14.

Адам жана коом

47

52

+5

 

Жалпы билим сапаты

23

23

 

Кыргыз адабиятынан,орус тилинен,дуйнө тарыхынан билим сапатынын төмөн болгондугунун себеби, Курманбек к.Г.Кубанычбекова Э.Маратбекова Д-р  1-чейректе сабактан себепсиз көп калгандыктан,окуу программасын талапка жооп бергендей өздөштүрбөй билим сапаты төмөн болгон.

СУНУШ:

1.2-чейректе жетишпеген окуучулар үчүн кыргыз адабиятынан,дүйнө тарыхынан, орус тилинен кошумча иштөө.                                                            2.Фундаменталдык предметтерден чыгармачыл сабактарды өтүүнү салтка айландыруу.

 

 Жалпы 2-11-класстардын жетишүү динамикасы

Классы

Окуучунун саны

отл-р

д-ка

ударник

д-ка

билим сапаты

д-ка

4-ч.

1-ч.

4-ч.

1-ч.

4ч.

1-ч.

1.

2-4-кл.

179

19

10

-10

16

15

-1

19

18

-1

2.

5-9-кл.

202

6

6

-

33

35

+2

19

20

+1

3.

10-11-кл

40

1

-

-1

10

10

-

23

24

+1

4.

2-11-кл.

421

26

16

-11

59

60

+1

21

20

-1

 

 

Мектеп директору:                         Иманалиева Ж.Т.

Окуу бөлүм башчысы:                   Искакова А.К.


 

            Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин

       2016-2017-окуу жылынын 1-2-чейрегинде аткарылган  иштердин

                                                       ОТЧЁТУ

 

1.КИРИШҮҮ

2016-2017-окуу жылында 34 мугалим эмгектенет,алардын ичинен  3 мугалим декреттик өргүүдө. 419 окуучу окуйт, алардын ичинен 205 эркек бала, 214 кыз окуучу. 20 отличник жана 64 ударник окуучу бар.Мектептин жалпы билим   сапаты-22%ти түзөт.  Мектепте 19 класс комплект бар 1-4-класстар-179 5-9-класстар-201 10-11-класстар-39 окуучу окуду 

            Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин   2016-жылынын 28-июлундагы №1131/1 буйругунун негизинде 2016-2017-окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу планын  Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин педагогикалык жамааты талкуулап, үстүбүздөгү окуу жылында, окуу пландарын ишке ашыруу максатында, Базисттик окуу планы боюнча окуу планы түзүлүп,өндүрүштүк пландар бекитилип, мыйзам чегинде 2016-2017-окуу жылы башталган.

       Мектептин педагогикалык жамааты, ата-энелер өздөрүнүн проблемаларын аныктап,мугалимдер жамааты, ата-энелер өтүлгөн окуу жылы боюнча күчтүү жана күчсүз жактарын анализдеп, педсоветте ОТЖП боюнча максат, милдеттерди талдоо менен мектептин иш планы түзүлүп, ошол пландын негизинде иш  аткарылып жатат.

КАДР МЕНЕН ИШТӨӨ  Билим берүү кызматкерлеринин, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын башкы максаты жана милдети болуп,окуучулардын билим алуу укугун кеңейтип, аларга билим берүү сапатын жогорулатуу максатында педагогикалык жамаат ОТЖПнын үстүндө иштеди.  2016-2017-окуу жылында жаш кадрлар орус тили жана адабияты мугалими Карагулова А.  физика мугалими Үсөнбеков Р. ЫМУну  бүтүп келип иштеп жатышат, бул мугалимдердин  жумалык жүктөмү Карагулова А.5-аб,6-аб,9-класстары-17 саат жана ден соолугуна байланыштуу инклюзивдик окутуудагы Алымбекова А-га 3 саат сабагы,физикадан Үсөнбеков Р.7-11-класстарынын  18 саат сабагы жана 0.25  “Жаш техник” кружогун берет,ал эми математика мугалими Айбек кызы Айзада декабрь айынан тартып үй-бүлөлүк шартына байланыштуу жумуштан бошоп кеткен,анын ордуна пенсиядагы мугалим Байтикова К. иштеп жатат.  1-чейректе информатика 8 саат сабагы вакантка коюлган, 2-чейректен баштап дектертте отурган информатика-математика мугалими Бейшебаева Н.өргүүдөн чыгып  8 саат информатика сабагын берди. Мектептин орус тили мугалими Абдылдаева Г. декретке чыккандыктан   2-чейректе 3-4-аб,8-аб класстарынын орус тили  вакантка коюлган.3-чейректен тартып бул сабактарды мектепке  жаңы келген орус тили мугалими Кубанычбек к.А. берет.

ОКУУ ПРОЦЕССИ  2016-2017-окуу жылында усулдук бирикмелерде  аткарылган иштеринин отчёт-анализи                                           Сентябрь айынын 1-2- жумасында усулдук кенештин жылдык иш планы иштелип,бирикме жетекчилери бекитилип, ар бир бирикменин жылдык иш планы бекитилген.  Ар бир бирикмеде КР билим берүүнү 2020-жылга чейин өнүктүрүү  концепциясы каралып, иштелип чыккан.                                                                            

Филология бирикмесинде жаш мугалимдерге насаатчылар коюлуп Рыскелдиева Абдылдаева Г. Карагулова А. менен  жылдык иш планы түзүлүп бекитилген, өндүрүштүк планды түзүү боюнча жаш мугалимдердин пландарына  күтүлүүчү натыйжа бөлүмдөрүн киргизишкен.Жалпы иштин жүрүшүнө насаатчы мугалимдер Ильгедеева Г.К. Арыкбаева Ү. жооптуу болгон. Сентябрда “Окуучулардын каллиграфиясын канткенде оңдойбуз?” темасында докладды бирикме мүчөмү орус тили мугалими Ильгедеева Г.К. окуган,бирикме мүчөлөрү докладды талкуулап, 5-6-класстарда сабак берген кыргыз тили жана орус тили мугалимдерине  2-3 минуталык таза жазуу минутасын өткөрүү жагы тапшырылып чейрек ичинде бул ишти  Арыкбаева Ү. 6-а классына, 5-аб класстарына Асымбекова М.Б. Рыскелдиева Г. 6-б классына өткөн. Таза жазуу минутасын калыптандырууда, иш жылы бою улантылат.  1-чейректин 2-жумасында Касым Тыныстановдун  115 жылдыгына карата 2-11-класстардын окуучуларынын катышуусу менен мектеп парад өткөргөн,улуу исандын эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, куран окутулган. 23-сентябрь “Кыргыз тили” күнүнө карата  спорттук оюндар,салтанаттуу линейкада кыргыз тилин даңазалаган ырлар,жаңылмач, макал-лакаптар, табышмактар айтылып,жыйынтыгында  активдүү катышкан окуучулар грамоталар менен сыйланышкан. 4-октябрда  Кыргыз тили жана адабияты  мугалимдери үчүн методикалык сунуштар докладды  кыргыз тили мугалими Арыкбаева Ү.окуган,бирикме мүчөлөрү аркылуу талкууга алынып,сунуштар айтылган.  Жазуу иштерин текшерүүдө жаш мугалимдер орус тилчи Абдылдаева Г. кыргыз тилчи Рыскелдиева Г.орус тилчи Карагулова А-н жазуу иштери өз убагында алынат, бирок текшерүүдө баа өз нормасынан жогору коюлат,окуучулардын каллиграфиясынын үстүндө дагы иш жеткиликтүү эмес. Кыргыз тили мугалимдери Арыкбаева Ү. Асымбекова М-н,  орус тили мугалимдери Ильгедеева Г.англис тили мугалими Жакшылыкова Г-н жазуу иштеринин абалы орто.  Англис тили мугалими Ашымбаева Н.жазуу иштерин толуктап,жалпы абалын оңдошу керек.Бирикме ичинде класс жетекчи болгон мугалимдердин класстарында окуучулардын күндөлүктөрү жалпы жолунан жакшы,өз учурунда кемчиликтери жазылат,баалар предметтик мугалимдер тарабынан аз коюлат.  24-25-октябрда 5-6-класстардын окуучуларынын кыргыз адабиятынан окуучулардын  тексти көркөм окуп, мазмунун түшүнүүсү,тексти турмуш менен байланыштырып талдоосу каралган. Жыйынтыгында Арыкбаева Ү. сабак берген  6-а классында окуучулардын билим сапаты-25%ти түзгөн. Рыскелдиева Г. сабак берген 6-б классында билим сапаты-20%ти түзгөн, Асымбекова М. сабак берген      5-а классында-15%ти,5-б классы-20%ти түзгөн.  Окуучулардын көркөм окуп, тексти түшүнүүсүнө ар бир кыргыз адабияты сабагында өзгөчө көңүл буруу керек. 2-чейректин 10-23-ноябрында 3-11-класстар арасында интеллектуалдык марафон өткөрүлгөн,анда кыргыз тилинен жат жазуу иши алынган,ал эми мектеп ичиндеги 1-тур олимпиадада тест жана оозеки тапшырмалар берилген.    

Жыйынтыгында:                                                                                                                                              

1.5-а классы-26%ти түзүп,жат жазууну Асанбаева Д.Насирова А. “5”ке жазган.                           

2.5-б классы-45%ти түзгөн,Жапаров У. “5”ке жазган.                                                                             

3.6-а классы-65%ти түзгөн,5 окуучу “5”ке жазган.                                                                                     

4.6-б классы-35%ти түзгөн,3 окуучу “5”ке жазган.                                                                                               

5.7-а классы-31%ти түзгөн.                                                                                                                                 

6.7-б классы-26%ти түзгөн,3 окуучу “5”ке жазган,анын ичинен Нурбек к.А.райондук олимпиадага катышкан.  

7.8-а классы-47%ти түзгөн,2 окуучу “5”ке жазып райондук олимпиадага  Шаршенкулова Ж.катышып   2-орунга ээ болгон. 

8.8-б классы-27%ти түзгөн,2 окуучу “5”ке жазган.                                                                                     

9.9-классы-19%ти түзгөн,2 окуучу2 “5”ке жазган,Нурбек к.А райондук олимпиадага катышкан. 

10.10-классы-72%ти түзгөн,2 окуучу “5”ке жазган алардын ичинен Абдыкадырова зоналдык олимпиадага катышкан.  

11.11-классы-58%ти түзгөн,3 окуучу “5”ке жазган,алардын ичинен Рыскелдиева А. зоналдык олимпиадага катышып,1-орунга ээ болуп,райондук олимпиадага катышууга даярданып жатат.                                                                                                               

Орус тилинен 

5-11-класстардан диктант алынган:                                                                              

1.5-а классы-21%.                                                                                                                                     

2.5-б классы-31%.                                                                                                                                           

3.6-а классы-47%.                                                                                                                                                        

4.6-б классы-20%.                                                                                                                                      

5.9-классы-5%.                                                                                                                                                  

6.10-классы-27%                                                                                                                                                    

7.11-классы-23%ти түзүп 24-ноябрда өткөн мектеп ичиндеги 1-тур олимпиадага  5-б класстан Элдиярова А. катышып-“5”алган, Азимова А. –“4”алган. 25-ноябрдагы олимпиадада 9-класстан Бакыт к.А.1 орунга ээ болуп, райондук олимпиадага катышкан,10-класстан Маратбекова Р. 1-орунга ээ болуу менен зоналдык олимпиадага катышкан. Англис тилинен 5-11-класстардан тест алынган:                                                                                         

1.5-а классы-21%                                                                                                                                             

 2.5-б классы-22%                                                                                                                                         

3.6-а классы-28%                                                                                                                                              

4. 6-б классы-20%                                                                                                                                                    

5.7-а классы-22%                                                                                                                                               

6.7-б классы-15%                                                                                                                                          

7.8-а классы-33%                                                                                                                                                  

 8.8-б классы-15%                                                                                                                                            

9.9-классы-30%                                                                                                                                             

10.10-классы-36%                                                                                                                                                      

11.11-классы-35%ти түзгөн.  25-ноябрда өткөн мектеп ичиндеги олимпиадада:  7-б классынан Аманбекова А.1-орунга ээ болуп райондук олимпиадага катышкан. 8-а классынан Аскар к.А.”4” алып райондук олимпиадага катышкан. 8-а класстан Кубатбек к.П.Таалайбекова А.-”4”алып райондук олимпиадага катышкан.10-класстан Болот к.Т.”5” алып зоналдык олимпиадада 1-орунга ээ болуу менен учурда райондук олимпиадага даярданып жатат.  11-класстан Дамир к.А-”3”алган.  2016-2017-окуу жылынын 2-чейрегинин жыйынтыгы менен төмөнкүдөй сунуш берилген:      

СУНУШ:                                                                                                                                    

1. Кыргыз,орус   адабиятынан 5-11-класстардын окуучуларына текстти көркөм окуп,мазмунун түшүнүү менен алган билимдерин  турмушта  колдоно билүүгө үйрөтүү.                                                                                                                               

2.Кыргыз тилинен Рыскелдиева Г-н жазуу иштерин,орус тилинен Карагулова А-н жазуу иштерин иретке келтирүү менен окуучулардын каллиграфиясына, таза жазуусуна,угуу, көрүү,сөздүк жат жазуу иштерине өзгөчө көңүл буруу.                                       

3.Кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабиятынан Арыкбаева Ү. Асымбекова М. Ильгедеева Г. Карагулова А. Рыскелдиева Г-га өзү берген ар бир сабакты  чыгармачыл,көрсөтмөлүү өтүү жагы салтка айландырылсын.                                          

4.Зоналдык олимпиадада 1-орунга ээ болгон 11-класстын окуучусу Рыскелдиева А-ны 2017-жылдын 26-январында өтө турган райондук олимпиадага үзгүлтүксүз даярдоо кыргыз тили жана адабияты мугалими Арыкбаева Ү-гө сунушталсын.                           

МИФ бирикмесинде 13-сентябрда  өткөн окуу жылындагы аткарлыган иштердин отчёту угулуп талкууланган,15-20-сентябрда жаш мугалимдер Үсөнбеков Р. Айбек к.А. менен насаатчы мугалимдер Иманалиева Ж.Т. Исакунова Ж.А.жаш мугалимдер жана таланттуу окуучулар менен иштөө планын түзүп бекиттиришкен. Ал боюнча 1-чейрек  бою иш аткарылган.Жаш мугалимдерге усулдук жардам көрсөтүү максатында сентябрь,октябрь айында Айбек к.А-н 10 сабагына катышып, мугалимдин билим деңгээли,иш тажрыйбасынын аздыгы,кесибине болгон өзүнүн кайдыгерлигинен жыл башында берилген 10-11-класстардын математика сабагы математика мугалими Исакунова Ж-га алынып  берилген,Айбек к.А-га 5-аб,6-б, 7-аб класстарынын сабактары болуп 23 саат берилген.Октябрда Айбек к.А-га күнүмдүк сабактын иштелмесин жазууга,өндүрүштүк планды туура пайдаланууга,окуучулар менен кайтарым байланыш түзө билүүгө,мектеп документацияларын туура толтурууга үйрөтүшкөн.1-чейректин жыйынтыгы менен жыйынтык аз болгон.Физика мугалими Үсөнбеков Р-н 1 жылдын иш тажрыйбасы болгондуктан мугалим план түзүү,сабак өтүү усулдарын билет,бирок бул мугалимдин   ишин 2-чейректе көзөмөлгө алуу керек.13-октябрдан 24-октябрга чейин 5-11-класстарда математика сабагынын берилиш абалы көзөмөлгө алынган,натыйжада Исакунова А. сабак берген 6-а,8-аб,9-10-11-класстарынын жалпы билим сапаты-24%ти түзгөн.Ал эми Айбек к.А. сабак берген 5-аб,6-б,7-аб класстарынын билим сапаты-21%ти түзгөн.мугалимдин өткөн сабактары максатына жеткен эмес.2-чейректин декабрынан тартып Айбек к.А. үй-бүлөлүк шартына байланыштуу жумуштан бошоп кеткен.14-25-ноябрдагы мектеп ичиндеги интеллектуалдык марафон,1-тур олимпиаданын жыйынтыгында маетматика мугалими Исакунова Ж. сабак берген::                                                                                               

1.6-а классы-38%                                                                                                                                         

2.8-а классы-28%                                                                                                                                      

3.8-б классы-22%                                                                                                                                                          

4.9-классы-31%                                                                                                                                                        

5.10-класс-22%                                                                                                                                                         

6.11-класс-17%ти түзгөн.                                                                                                                                

Жалпы билим сапаты-28% болгон. Интеллектуалдык марафондо эң жакшы баага жетишкен таланттуу окуучулар мектептин ичинде өткөн 25-ноябрдагы 1-тур олимпиадада “5” алып райондук олимпиадага   7-а класстан Тойчубек к.Ш.катышкан,9-класстан Камчыбек к.А. катышып 1-орунга ээ болгон,зоналдык олимпиадага 11-класстын окуучусу Качкын к.А катышкан. Айбек к.А. сабак берген 5-аб,6-б,7-аб класстарынан интеллектуалдык марафондо,мугалимдин өз предметин жакшы билбегендиктен,окуучулардын билими толук кандуу текшерилген эмес. Үсөнбеков сабак берген 7-11-класстардын физика сабагынан төмөнкүдөй көрсөткүч болгон:                                                                                           

1.7-а класс-31%                                                                                                                                           

2.7-б класс-21%                                                                                                                                          

3.8-а класс-19%                                                                                                                                           

4.8-б класс-55%                                                                                                                                                 

5.9-класс-54%                                                                                                                                              

6.10-класс-36%                                                                                                                                                  

7.11-класс-23%ти түзгөн.  25-ноябрдагы мектеп ичиндеги олимпиадада 7-а класстан Бактияр к.А.  7-б класстан Аманбекова А.- “4” алып райондук олимпиадага катышкан.  7-декабрь 2016-жылы математика боюнча райондук семинар “Математика сабагын окутууда инновациялык технологияларды колдонуу” темасында өткөн,анда бирикме жетекчиси Исакунова Ж. 6-а классына математикадан “Айлана жана тегерек.Циркуль” темасында ачык сабак өткөн,сабакка техкаражаттар,слайддар пайдаланылган.Математика мугалими Байтикова 11-класска геометрия сабагына “Айлануу телолору” темасында ачык сабакты техкаражаттардын жарджамы менен өткөн.Үсөнбеков Ы. 7-а классына физикадан “Сүрүлүү күчү.Сүрүлүүнүн түрлөрү.Сүрүлүү коэффициенти”темасында сабагын турмуштук мисалдар менен өткөн.Информатикадан Бейшебаева Н. 7-а классына “Коомдогу жаратылыштагы жана техникадагы маалымат процесстери” темасында  ачык сабак өткөн.Бардык сабактар максатына жеткен,семинарда өтүлгөн сабактар ”канааттандырарлык” деп белгиленген.                                                                                         

СУНУШ:                                                                                                                                          

1.3-чейректе 5-11-класстардын текшерүү иш,тест дептерлерин бир дептерге уюштуруу менен иретке келтирүү. 

2.Жыл башында ачылган жумушчу дептерелерди жыл аягына чейин сактоо.                    

3.5-11-класстын окуучуларын математика сабагына кызыктыруу максатында:                       

а).Көрсөтмөлүү сабактарды өтүү.                                                                                                  

б).Математика сабагына техкаражаттарды колдонуу.                                                

в).Орто жана жетишпенген окуучулар үчүн ар бир сабакта окуучунун билим деңгээлине ылайык жеке тапшырмаларды даярдоо менен сабак өтүү. 

г).9-10-11-касстардын окуучуларын график боюнча үзгүлтүксүз ЖРТга даярдоо.

4.Жаш кадр информатика мугалими Бейшебаева Н. физика мугалими Үсөнбеков Ы-га усулдук жардам көрсөтүү,сабак өтүү усулун үйрөтүү,мектеп документациясын туура,өз учурунда толтурууну жана окуучулар менен кайтарым байланыш түзүү жолдорун үйрөтүү.                                                                                                                                     

Эстетика бирикмесинде 1-чейректин сентябрь айынын 1-жарымында жылдык план түзүлүп бекитилген.5-11-класстардын жыл башында дептерлерин жылдын башынан аягына чейин сактоого үйрөтүү.Таланттуу окуучулар менен иштеп олимпиадага,ОРТга даярдоо,мугалимдердин өз ара сабакка катышуусун талапка жооп бергендей уюштуруу.1-октябрь “Карылар күнүнө” карата “Карысы бардын-ыпысы бар” тарбиялык сааттары өтүлгөн.Бирикме ичинде окуучулардын жазуу иштерин, күндөлүктөрүн сапаттуу текшерилишине көзөмөл жүргүзүлгөн. Октябрда 1-чейрек үчүн административдик текшерүү иштери алынып,мониторинг жүргүзүлгөн. 1-чейректин жыйынтыгы менен төмөнкүдөй сунуш берилген. 2-чейректин 14-25-ноябрында интеллектуалдык марафон,1-тур олимпиада өткөрүлгөн анда географиядан Сукенова Н. сабак берген класстардын билим сапаты:                                                                                                                                                              

1.6-а классы-75%                                                                                                                                         

2.6-б классы-40%                                                                                                                                           

3.7-а классы-50%                                                                                                                                       

4.7-б классы-15%                                                                                                                                               

5.8-а классы-47%                                                                                                                                           

6.8-б классы-22%                                                                                                                                           

7 .9-класс-50%                                                                                                                                           

8.10-класс-40% 9.11-класс-47%ти түзүп жалпы окуучулардын билим сапаты-42% болгон. 1-тур олимпиаданын жыйынтыгы менен 7-а класстан Абдыкадыр у.А. райондук олимпиадага катышып 2-орунга,8-б класстан Эмил у.А.катышкан, 10-класстан Талгар у.Д.зоналдык олимпиада 1-орунга ээ болуу менен учурда райондук олимпиадага даярданып жатат.  Тарыхтан Чиндавлетова Н. сабак берген класстарда: 

1.5-а классы-43%                                                                                                                                   

2.5-б классы-36%                                                                                                                                           

3.6-а классы-9%                                                                                                                                              

4.6-б классы-10%                                                                                                                                               

 5.7-а классы-18%                                                                                                                                              

6.7-б классы-15%ти түзүп,жалпы окуучулардын билим сапаты-21% болгон. 1-тур олимпиаданын жыйынтыгы менен 7-б класстан Максат к.Н. райондук олимпиадага катышканТарыхтан Жумалиева Ч. сабак берген класстарда:  

1.8- класс-30%                                                                                                                                               

2.9-класс-25%                                                                                                                                          

3.10-класс-63%                                                                                                                                           

4.11-класс-11% болуп,жалпы окуучулардын билим сапаты-32%ти түзгөн. 1-тур олимпиаданын жыйынтыгы менен 8-а класстан Кубатбек к.П. райондук олимпиадага катышкан.10-класстан Болотова А. зоналдык олимпиадада 1-орунга ээ болуу менен учурда райондук олимпиадага даярданып жатат. Биологиядан 1-тур олимпиадада 7-аб класстан Дорбунова А.Аманбекова А.  8-а класстан Нурланова Б.9-класстан Жыргалбеков Т. райондук олимпиадага катышкан.  Химиядан Тынышбаева Н. сабак берген класстардан 1-тур олимпиадада  8-а класстан Таалайбекова А. 9-класстан Бактыбек к.А.1-орунга чыгып,райондук олимпиадага катышкан.Зоналдык олимпиадага 10-класстан Сагынбекова А.катышкан, 11-класстан Дамир к.А. 2-орунга ээ болуп,учурда райондук олимпиадага даярданып жатат.                                                                                                

СУНУШ:                                                                                                                                          

1.10-11-класстын төмөнкү таланттуу окуучуларын райондук, областтык олимпиадага  даярдап байгелүү орундарга жетишүү:                                                                

1.Географиядан 10-класстын окуучусу  Талгар у.Д. 

2.Тарыхтан 10-класстын окуучусу Болотова А.                                                                

3. Химиядан 11-класстын окуучусу Дамир к.А.                                                                                                       

2.Эстетика бирикмесинде химия, география, биология, тарых предметтери боюнча  техкаражаттарды колдонуп,көрсөтмөлүү, чыгармачыл сабактарды өтүү.                          

3.Жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү менен ар бир окуучунун жазуу ишин жыл аягына чейин сактоо.                                                                      

4.ЖРТ,НЦТ менен үзгултүксүз иштөө.  

Педагогика бирикмесинде 1-сентябрда “Кыргызстандын тарыхы жана маданияты улуттардын сыймыгы жана байлыгы” темасында тарбиялык сабактар өтүлгөн.15-сентябрда 2015-2016-окуу жылында аткарылган иштерге анализ жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына карата иш план кабыл алынган.Жазуу иштеринин нормалары боюнча иш чара кабыл алынган. 20-сентябрда Куррикулумдун негизинде семинар өтүлгөн. 19-29-октябрга  чейин административдик текшерүү иши алынып,анализ берилген. 2-4-класстардын окуучуларынын окуу техникасы текшрилген.2-чейректе интеллектуалджык марафон өткөрүлүп,кыргыз тилинен жат жазуу,математикадан текшерүү  иштери алынып,билим сапаты чыгарылган. 2-а класс кыргыз тили-45%, математика-36%.  2-б класс кыргыз тили-45%; математика -25%.  3-а класс-кыргыз тили-35%,математика-30%  3-б класс-кыргыз тили-38%, математика-46%. 4-а класс- кыргыз тили-39% , математика-39%  4-б класс-кыргыз тили-42%, математика-38%ти түзөт.  Кыргыз тилинен жалпы билим сапаты-40%,математикадан- 35%. 1-4-класстар арасындагы декадада:

1.1-а классында Мекен таануу сабагынан 23-декабрда  Нурбек кызы Т. ”Тазалык жана тыкандык” темасында өткөн сабакта,класс үч топко бөлүнгөн,боюнча иштеди. Акыл чабуул ыкмасына карата табышмак,китептеги сүрөт боюнча иштөө,  суроо-жооп жүргүзүлгөн.Окуучулардын билими смайликтер менен бааланган.Окуучулар “Үмүт дарагы” аркылуу топтор өз билимин баалашты. Класстагы  окуучулар тың, бардык берилген тапшырмаларды так аткарышты. Сабак максатына жетти.  1-б класс дене тарбия боюнча 19-декабрда “Атам,апам жана мен”темасында сабак өткөн сабагында класс 2 командага бөлүнгөн.Команданын аттары “Ак терек” жана “Көк терек” болгон. 1-командарлардын саламдашуусу, оюндун шарты айтылып түшүндүрүлгөн.Сабакта тез чуркап секирүүгө  эки колдоп топту тосууга,кезектүү кадам менен өтүүгө,обрукчтун ортосунан чуркоого,чүкөлөрдү которууга көнүктүрүү болгон,ар бир команданын алган упайын калыстар тобу баалаган. Скакалка менен секирүү,топту бутага   туура киргизүү  иштери аткарылган,Сабак максатына жетти. 2-а классында адабий окуудан 16-декабрда “Жакшынакай балаты” темасында ачык көрсөтмөлүү сабак өтүлгөн.Класс 3 топко бөлүнгөн 1-топ-Билимдүүлөр, 2-топ  “Изилдөөчүлөр” ,3-топ “Чыгармачыл кол өнөрчүлөр” тобу болгон. Сабакта окуучулар өзүн-өзү баалап, жылдызчаларды өз тобуна чапташты. Табышмак айтылып кайсы мезгил экендиги табылып,кышында айлана-чөйрөдөгү      өзгөрүүлөр жөнүндө сөз болгон.Нан жөнүндө макалдар,тартылган сүрөттөр доскага илинген,аткарылган тапшырмалар боюнча окуучулар өзүн-өзү баалашты,светофор аркылуу баалоо болгон.Карагай, арча,балаты жөнүндө кеңири түшүнүк берилген.Топтор бири-бирине суроо беришип жооп алышкан.Топторго өз алдынча тапшырмалар берилген,ар бир топ берилген тапшырмадагы иштердин аткарылышын презентециялагандан кийин,окуучулар өздөрүн өздөрү баалап,доскага жылдызчалар илинген.Класстагы окуулар тың, сабак максатына жетти.  2-б классы Абыкеева А. 17-декабрда математикадан “Эки орундуу санадарды мамыча түрүндө кошуу,кемитүүгө карата мисал, маселелерди иштөө менен алган билимдерин бышыктоо болгон.Сабакка 10 тапшырма камтылган, сабакка бардык окуучулар катышты,берилген тапшырмаларды 4 топтун окуучулары тең жакшы аткарышты.Сабак максатына жетти. 3-а классы Мусабекова Ж. адабий окуудан “Макал бар жерде-акыл бар” темасында ачык сабак өткөн.Сабакта класс 3 топко бөлүнгөн, окуучулардын билим сапатын баалоодо “Билим дарагы” колдонулду.Акыл чабуул ыкмасында тест колдонулду,окуучулар макал-лакаптар боюнча акыйнек айтышты,баалоо баракчалары колонулган,ар бир окуучу билими өзү баалады.Сабакты жыйынтыктоодо,окуучулар өздөрү бири-бирине суроо берип сабакты бышыкташты.Сабак максатын жетти.  3-б класска кыргыз тиленен 17-декабрда “Зат атоочтун жөндөлүшү,сын атоочту бышыктоо” темасында ачык сабак өтүлгөн.Класс 3 топко бөлүнгөн.Сабактын жүрүшүндө окуучулар Ала-Тоо сөзүн жөндөштү.Ысык-Көл тестинин мазмунун сүйлөп беришти.Күтүлүүчү натыйжада жаңы жылга карата ёлка коюлуп,оюнчуктар илинип,жаңы жылдык майрамдын мааниси ачылган.Сабакта бардык окуучулардын иш аракети көзөмөлгө алынган.Сабак максатына жетти. 4-а классына 17-декабрда математикадан “Көбөйтүү амалдарынын касиетин бышыктоо” темасында көрсөтмөлүү сабак берилген.Сабакта  бардык окуучулар эркин,өз ойлорун так,ачык айтышат.Сабак максатына жетти.Мугалимдин иш аракети эң жакшы. 4-б классына Жолочиева Н.З. 25-декабрда адабий окуудан “Сиз кетирген  жаңылыштыкты мен кайталабайын” темасында сабак өтүлгөн.Сабакта класс   4 топко бөлүнгөн.Ар бир топко өзүнчө тапшырмалар берилген,сабак тыным  менен окутуу ыкмасында өттү.Бардык окуучулар активдүү катышты.Сабак максатына жетти.                                                                                                    

СУНУШ:

1.Чейректин жыйынтыгы менен 3-чейректе 2-4-класстардын окуучуларынын фундаменталдык сабактар боюнча тестти көркөм үн кубултуп окуп,мазмунун түшүнүп,турмуш менен байланыштырып талдай билүүсүнө өзгөчө көңүл буруу. 

2.Окуучулардын каллиграфиясынын үстүндө иштөө.                                                              

3.Таланттуу жана аяр мамиледеги окуучулар менен үзгүлтүксүз план боюнча иштөө. 

4.Кыргыз тили, математикадан мамлекеттик стандарт боюнча календардык план түзүү менен күнүмдүк сабактын иштелмесин иштеп чыгып,сабак өтүү.

Педагогикалык кеңеште каралган маселелер:                                                                  

1.29-август  

а).2015-2016-окуу жылынын жыйынтыгы.                                                          

б).2016-2017-окуу жылына карата ОТЖПны бекитүү.

2.8-ноябрь 

а).1-чейректин жыйынтыгы окуучулардын билим сапатынын анализ-мониторинги.                                                                                                             

б).Кылмыштуулук алдын-алуу максатында окуучулардын үйлөрүнө жүргүзүлгөн кечки рейддердин жыйынтыгы.(уюштуруу,соцпедагог).

3.14-январь 

а) 1-жарым жылдыктын жыйынтыгы,2-жарым жылдыкка милдеттер.                       

б).Техникалык коопсуздук эрежелерди сактоо,эмгекти коргоо (тегерек стол)                                  

в).“Алтын балалык арманга айланбасын жана балдардын эмгеги эмнени түшүндүрөт?” (Кут билим №17.07.05.2016-жыл)

Директор алдындагы кеңеште каралган маселелер:                                                                

1.19-октябрь а)”Нур бала балдар бакчасынан жана мектепте 480 сааттык программа менен окуган балдардын билим деңгээлине анализ.

2.29-ноябрь а).14-28-ноябрда 2-11-класстар арсында өткөрүлгөн интеллектуалдык марафон жана 24-25-ноябрдагы мектеп ичиндеги олимпиаданын 1-турунун жыйынтыгы.                                                                                                                                                  

б).5-6-класстардын окуучуларынын окуп түшүнүүсү жөнүндө.

3.17-декабрь 2-4-класстарда орус тили жана аналис тили сабактарынын берилиш абалы.

Усулдук кеңеште каралган маселелер:  

1.24-сентябрь а).480 сааттык окуу программасын талкуулоо.                                              

б).Жаш мугалимдер менен ишти кантип уюштурууга болот?

2.26-ноябрь. 2-4-класстарда окуучуларынын окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү.

3.29-декабрь.

а)Химия,физика,биология,география сабактарынан лабораториялык,практикалык иштердин берилиш абалына анализ жүргүзүү.              

б).2-4-класстарда окуучулардын окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү.                                          

в).Педагогика бирикмесинин декадасы.

 

1У.Ички көзөмөл

2016-2017-окуу жылынын 13-октябрдан 24-октябрга чейин 5-11-класстарда математика сабактарынын берилиш абалын текшерүүнүн анализи

1.Математика мугалими Исакунова Ж.А. 6-а,8-ваб,9-10-11-класстар

класстар

мөөнөтү

Класска  анализ

1.

6-а классы

19-октябрь

6-а классында 20 окуучу окуйт.Математика сабагынын берилиш абалы 19.х. текшерилген, берилген тема”Арифметикалык орто сан” ал сабакта 7 окуучу” жакшы” жана “эң жакшы”өздөштүрдү. Сабакка мугалим турмуштук мисалдардан көп пайдаланды. М:бир жумадагы абанын орточо температурасын, окуучулардын бойлорунун  орточо узундугун,бир окуучунун  3 күндө алган баасынын орточо маанисин табууну үйрөнүштү.Үйгө тапшырмага үй-бүлөдөгү жашаган адамдардын орточо жашын эсептеп келүү тапшырмасы берилди. Сабакка класстын 35%ти активдүү катышты.40%ти орто аракетте.25%ти пассивдүү катышат.Сабактын жүрүшүндө окуучу менен мугалимдин өз ара кайтарым байланышы жакшы.Сабак максатына жетти. Ж.Б.-35%ти түзөт.

2.

8-а классы

24-октябрь

Класста 21 окуучу окуйт.Берилген тема: “Так жана так эмес барабарсыздыктар”,темага карата турмуштук мисалдар Бишкектег абанын температурасы менен Караколдогу температураны салыштыруу,так жана так эмес барбарсыздыктардын айырмасын аныкташты,ага карата 4 көнүгүү иштетилди,иш аракет учурунда 8 окуучу доскада иштешти,  2 көнүгүүдө окуучулардын өз алдынча иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берилди,натыйжада 38% окуучу же болбосо 8 окуучу теманы толук өздөштүрдү.Калган окуучулардын ичинен 4 окуучу-19% орто аракетте болушту.9 окуучу пассивдүү катышты.Үйгө тапшырма 2 көнүгүү берилди. Сабак максатына жетти.

3.

8-б классы

24-октябрь

Класста 18 окуучу окуйт,билим деңгээли-19%ти түзөт,бул класстын  8-а классына салыштырмалуу билим деңгээли,предметке кызыгуусу,жазуу иштеринин жалпы абалы төмөн.Класста орто жана начар окуган окуучулардын саны -81%ти түзөт.

4.

9-класс

19-октябрь

Класста 35 окуучу окуйт. Текшерилген сабакта “Интервалдар методу” темасында сабак өтүлгөн.Бул темада интервалдар методуна карат мисалдарды арбын иштешти,интервалдар методун колдонуп барабарсыздыктарды чыгара алышты. Сабак учурунда 6 окуучу активдүү катышты-17%ти түзгөн.Барабабарсыздыктарды чыгарууда интервалдар методун колдонуп эсепти  узун жолдор менен чыгаргандыктан доскада 6 окуучу гана иштөөгө жетишкен.Негизинен 11 окуучу-35%ти толук түшүндү.Калган окуучулардын 21%ти орто түшүнөт, берилген тапшырманы кеч кабыл алат.Калган 44% окуучулар отурат.Бул окуучулар үчүн жеңил тапшырмалар берилген жок. Сабак максатына жетти.

5.

10-класс

-

Класста 23 окуучу окуйт,бул класстын билим деңгээли-26%ти түзөт,себеби класста 6 окуучу жакшы окуйт.Жалпы жазуу иштеринин абалы башаламан,1-чейректин сентябрь айында бул класс жаш кадр Айбек к.А-га берилген,мугалим класс менен иштеген эмес.Сабактар календарлык план боюнча өтүлгөн эмес.А.Н.Калмагоровдун окуу китеби жок.

6.

11-класс

18-октябрь

Класста 17 окуучу окуйт.”п-даражадагы тамыр жана анын касиеттери”темасында сабак өтүлгөн.Сабакта п-даражадагы тамыр түшүнүгүн алышты,ага карата  6 мисал иштелди.Сабакка   6 окуучу активдүү катышты-29%ти түзөт.Бул класс дагы сентябрда Айбек к.А-га берилгендиктен сабактар календардык план боюнча өтүлгөн эмес.Жазуу иштеринин жалпы абалы начар,дептерлер уюштурулган эмес. А.Н.Калмагоровдун окуу китеби жок.

Айбек к. А. учурда 5-аб,6-б,7-аб класстарына сабак берет,бул мугалимдин сабак берүүгө жөндөмдүүлүгү начар болуп  жаткандыктан берилген сабактар максатына жеткен жок.

 

СУНУШ:                                                                                                                                                                                   

1.2-чейректе 5-11-класстардын жазуу иштерин иретке келтирүү,текшерүү иш, тестти бир дептерге уюштуруу.                                                                                                                                    

2.5-11-класстын окуучуларын предметке кызыктыруу максатында:                                     

а).Көрсөтмөлүү сабактарды өтүү.                                                                                             

б).Математика сабагына техкаражаттарды колдонуу.                                                            

в).Жетишпеген окуучулар үчүн жеке жеңилдетилген тапшырмаларды берүү.                                                                                                                                  

г)10-11-класстардын окуучуларын ОРТга даярдоо.                                                                                 

3.Жаш кадр Айбек к.Айзадага усулдук жардам көрсөтүү,сабак өтүү ыкмасын үйрөтүү,документацияны туура,өз учурунда толтурууну жана окуучулар менен кайтарым байланышты чыңдоону  үйрөтүү. 

           2016-2017-окуу жылынын 1-чейреги. Физика предмети Үсөнбеков Ы.

Классы

Окуучунун саны

Окуучулар

дын билим сапаты

Динамика

%

Тест адм-к

4-ч.

%

1-ч.

%

1.

7-а класс

22

-

36

-

31%

2.

7-б класс

18

-

27

-

11%

3.

8-а класс

21

27

38

+11%

38%

4.

8-б  класс

18

26

38

+12%

38%

5.

9- класс

35

21

19

-2%

2%

6.

10- класс

23

25

34

+9%

13%

7.

11- класс

17

35

35

-

17%

 

Жалпы билим сапаты

154

26

32

+6%

21%

Жогорудагы таблица көрсөтүп тургандай бардык класстарды откөн окуу жылына салыштырмалуу билим сапаты жогору болгон,себеби,Үсөнбеков Ы. жаш кадр, бул класстар менен биринчи жылы иштеп жаткандыктан, окуучулардын билим деңгээлин жеткиликтүү баалай алган эмес.                                                                                                    

СУНУШ: 

1.Административдик тесттин жыйынтыгы менен эң төмөн көрсөткүч берген 7-б,9-10-11-класстын окуучуларына кошумча тесттик тапшырмалардын негизинде 2-чейректе билим сапатын жогорулатуунун үстүндө иштөө. 

2. 7-11-класстардын окуучуларынын жазуу иштерин толуктоо, жазууу иштерин сапаттуу алуу, сапатуу текшерүү. ( текшерүү иши, практикалык иш, лабораториялык иш).  

3.7-11-класстарына физикадан сабакты жаратылыш,турмуш  менен байланыштырып көрсөтмөлүү өтүү.

Математика Айбек к.А. 1-чейрек 2016-2017-окуу жылы

Классы

Окуучунун саны

Окуучулар

дын билим сапаты

Динамика

%

Тест адм-к %

4-ч.

%

1-ч.

%

1.

5-а класс

23

24

30

+6

34

2.

5-б класс

22

36

40

+4

36

3.

6-б класс

20

24

20

-4

20

4.

7-а  класс

22

29

31

+2

45

5.

7-б класс

18

27

22

-5

14

 

Жалпы билим сапаты

115

28

28

-

29

Жогоруда көрсөтүлгөндөй 1-чейректе 6-б,7-б класстарында билим сапаты 4-5%ке төмөн себеби,Айбек к.А. биринчи жыл иштеп жаткандыктан окуучулардын билим сапатын жеткиликтүү баалай алган жок,жазуу иштеринде баалар жогорулатылып коюлган.                                                                                                                            

СУНУШ: 

1. 2-чейректе жазуу (текшерүү иши, тест, жумушчу дептер) иштерин талапка ылайык уюштуруу менен жазуу иштерин текшерип баа коюу нормативин окуп үйрөнүп, окуучулардын ишин баалоо.                                                                                                    

2.5-б классынын таланттуу окуучусу Тилекматов К-га жумасына 2 сааттан кошумча сабакты үзгүлтүксүз өтүү менен жетишпеген окуучуларга кошумча тапшырмаларды берип,үйрөтүү.                                                                                                                                

3.Насаатчы мугалим Исакунова Ж. менен тыгыз байланышта иштеп,тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарына дайым катышуу.                                                                                                         

           

      

ĉ
Зарина Ордобаева,
13 янв. 2016 г., 04:16
ĉ
Ырыскелди Үсөнбеков,
30 мар. 2017 г., 21:33
ĉ
Ырыскелди Үсөнбеков,
30 мар. 2017 г., 21:34
ĉ
Зарина Ордобаева,
13 янв. 2016 г., 04:24
ĉ
Зарина Ордобаева,
13 янв. 2016 г., 04:25
ĉ
Гульнура Асанкадырова,
14 апр. 2016 г., 23:03
ĉ
Зарина Ордобаева,
13 янв. 2016 г., 04:24
ĉ
Гульнура Асанкадырова,
14 апр. 2016 г., 23:06
Comments