Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы

           2020-2021-окуу жылы

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ                                                                                                                                                                                                                                                              КЫРГЫЗСКАЯ   РЕСПУБЛИКА    

 БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА                                                                                                                                                                                                                                                                       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

 ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ                                                                                                                                                                                                                                                                                           И НАУКИ

                                              

          ЫСЫК-КӨЛ РАЙОНУНУН                                                                                                                                                                                                                                                                ЫСЫК-КУЛЬСКИЙ  РАЙОННЫЙ                                        

          БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ                                                                                                                                                                                                                                                                           ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ                            

                                                                    

            

  722100 Чырпыкты айылы                                                                                                                                                                                                                                                                             722100 с.Чырпыкты

   Акимкан            көчөсү №1                                                                                                                                                                                                                                                                               ул.Акимкан №1

   Тел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тел.

№__________

“______”_____________2020-ж

 

                                                                                                                               

 

 

2020-2021-окуу жылы үчүн мугалимдердин квалификациясын көтөрүү үчүн болжолдуу планы

мектеп

ФИО

туулган жылы

стаж

предмети

курстан акыркы өткөн жылы

ватсапп номери

электрондук дареги

1

Касым Тыныстанов мектеби

Ордобаева Зарина Рысбаевна

07.04.1987

10

Физика, директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары

 

0702388726

Akhar.8788@gmail.com

2

 

Керезбек кызы Венера

11.11.19

5

480с

 

0705445650

venerakerezbekova@gmail.com

3

 

Кубанычбек кызы Айзада

01.04.1980

17

Орус тили тили жана адабияты

2014КАО

0701656509

kubanycbekajzada@gmail.com

4

 

Жумалиева Чолпон Карагуловна

 

21

мектеп директору тарых

 

0705222465

Colponzumalieva222@gmail.com

5

 

Бейшебаева Нургүл Сүйүндүковна

23.08.1984

8

Информатика,техналогия

 

0705216868

n.beishebaeva84@gmail.com

6

 

Жылкыбек уулу Улукбек

11.11.1990

5

Дене тарбия

 

0709001990

Ulukbek1990j@outlook.com

7

 

Карагулова Асель Карагуловна

05.10.1993

4

Орус тили жана адабияты,класстан тышкаркы иштерди уюштуруучу

 

0704754457

aselya1993.05@gmail.com

8

 

Жакшылыкова Гулжамал Иманкуловна

09.02.1964

33

Чет тили

2014КАО

0707866532

jakshylykovaguljamal@gmail.com

9

 

Мусабекова Жылдыз Мекишовна

18.03.1976

8

Башталгыч класс

2019 КРЕАТИВ-ТААЛИМ

0700096548

Musabekovajyldyz76@gmail.com

10

 

Асымбекова Мыскал Бердибаевна

01.04.1980

7

Кыргыз тили жана адабияты

2019 КРЕАТИВ-ТААЛИМ

0700584193

myskalasymbekova@gmail.com

 

 

                                                            Мектеп директору:__________Жумалиева Ч.К.

 

 

ĉ
Зарина Ордобаева,
11 мар. 2021 г., 22:46
Comments