ачык сабактар

Отправлено 30 мар. 2017 г., 21:54 пользователем Ырыскелди Үсөнбеков   [ обновлено 30 мар. 2017 г., 22:18 ]
25-ноябрдагы мектеп ичиндеги олимпиадада 7-а класстан Бактияр к.А.                                                     7-б класстан Аманбекова А.- “4” алып райондук олимпиадага катышкан.                                                    7-декабрь 2016-жылы математика боюнча райондук семинар “Математика сабагын окутууда инновациялык технологияларды колдонуу” темасында өткөн,анда бирикме жетекчиси Исакунова Ж. 6-а классына математикадан “Айлана жана тегерек.Циркуль” темасында ачык сабак өткөн,сабакка техкаражаттар,слайддар пайдаланылган.Математика мугалими Байтикова 11-класска геометрия сабагына “Айлануу телолору” темасында ачык сабакты техкаражаттардын жарджамы менен өткөн.Үсөнбеков Ы. 7-а классына физикадан “Сүрүлүү күчү.Сүрүлүүнүн түрлөрү.Сүрүлүү коэффициенти”темасында сабагын турмуштук мисалдар менен өткөн.Информатикадан Бейшебаева Н. 7-а классына “Коомдогу жаратылыштагы жана техникадагы маалымат процесстери” темасында  ачык сабак өткөн.Бардык сабактар максатына жеткен,семинарда өтүлгөн сабактар ”канааттандырарлык” деп белгиленген.                                                 
Comments