МУГАЛИМДЕР
Байтикова Кайыркул Исакуновна
Математика мугалими 
Билим беруунун отличниги
 
Момунова Чынаркүл Жумабековна
Физика мугалими
Билим берүүнүн отличниги


Исакунова Жумакүл Абдышевна
Математика мугалими
Мусабекова Жылдыз Мекишовна
Башталгыч класстын мугалими
Тынышбаева Майрам Насырынбековна
Химия мугалими
Кыштобаева Назгү
Биология мугалими
Кубанычбек кызы Айзада
орус тили жана адабияты мугалими
Качкынбекова Гүлзар Кайырбековна
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
(жаш мугалим)
Абыкеева Аида Муратбековна
Башталгыч класстын мугалими
Билим берүүнүн мыктысы
Асаналиева Айнакан 
Башталгыч класстын мугалими
Билим берүүнүн мыктысы
Турумбекова Жазгүл Мырзабековна
Башталгыч класстын мугалими
Иманалиева Жыпаркүл Тыбыновна
Сүрөт жана технология мугалими
Билим берүүнүн мыктысы
Жылкыбек уулу Улукбек
Дене тарбия мугалими
       

                                                                
                                        Сукенова Назгүл Мелисовна

География мугалими

                  Билим берүүнүн отличниги   

           Исаева Жыпыркүл Толеновна

Башталгыч классынын мугалими

Билим берүүнүн мыктысы

Джолочиева Нургүл

Башталгыч классынын мугалими

Билим берүүнүн мыктысы

Арыкбаева Үмүт Асековна

Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Билим берүүнүн мыктысы

Бейшебаева Нургүл Сүйүндүковна

Информатика мугалими

Исаева Тамара Мелисовна

башталгыч классынын мугалими

Билим берүүнүн мыктысы

Керезбек кызы Венера 

Даярдоо классынын мугалими

(жаш мугалим)

Асымбекова Мыскал Бердибековна

Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Кашкаева Махабат Болотбековна

Башталгыч класстын мугалими

Рыскелдиевва Гүлзат Ишеновна

Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Ашымбаева Назгүл

Англис тили мугалими

Жакшылыкова Гүлжамал

Англис тили мугалими

Иманалиев Нурбек Тыбынович

Дене тарбия жана АЧД мугалими

Comments