МЕКТЕП РЕЖИМИ


Сабактар арасындагы тыныгуу убакыттары:

              1-смен

1-сабак     800  - 845                           К.Тынстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим 

2-сабак      850  - 935                          берүү мектебинин 2020-2021-окуу жылы үчүн иштөө

3-сабак      940  - 1025                                регламенти.

4-сабак     1035  -1120                        Кыргыз республикасынын жалпы орто билим берүү                                                                                                   уюмдары жөнүндөгү жалпы жобонун,Санэпидем-
5-сабак     1125 - 1210                        станциясынын нормалары КРнын билим берүү жана

6-сабак     1215 - 1300                       илим министрлигинин иштөө регламенти жөнүндөгү   

                           2-смен                  көрсөтмөсүнүн мектептин Уставынын жана  окуучулар 

1-сабак          1300-1345                 үчүн ички эрежелердин негизинде түзүлдү.

2-сабак          1350-1435                 Сабактын узактыгы: 

3-сабак          1440-1525                        1-класстарда - 40 минута;

4-сабак          1530-1625                        2-11-класстарда - 45 минута:

5-сабак          1620-1705

Сабактардын башталуу убактысы жай мезгилинде жана кыш мезгилинде да саат 800до башталат.Башталгыч класстар беш күндүк окуу жүктөлүү менен иш алып барышат,2-3-баскычтар беш күндүк окуу жүктөмү менен иш алып барышат.
                                                      Окуу жылы:
1-класс  -33жума,окуу                                                              
2-4-класстарда-34жума,окуу
5-11-класстарда-34же36 окуу жумасы;
1-чейрек:                    2020-жылдын 1-сентябрынан,2020-жылдын 4-ноябрына чейин.
                                   Күзгү каникул 5күн,  4-ноябрдан,8-ноябрга чейин.
2-чейрек:                    2020-жылдын 9-ноябрынан,2020-жылдын 30-декабрына чейин.
                                   Кышкы каникул 25 күн,2021-жылдын 1-январынан баштап,2021-жылдын 24-январына чейин.
              1-класстар үчүн кошумча каникул:
           2021-жылдын  8-февралынан,15-февралга чейин.
3-чейрек:                    2021-жылдын  25-январынан,16-мартка чейин
                                   Жазгы каникул 5күн,17-марттан,22-мартка чейин.
4-чейрек:                    24-марттан,27-майга чейин.
                                  Окуу жылын аяктоо:2-май,2016-жыл.
  
Comments