САБАКТАРДЫН ИРЭЭТИ

 

 5-а класс

 5-б класс

6-а класс

кыргыз тили

математика

тарых

орус тили

сүрөт

 

математика

кыргыз тили

орус тили

тарых

 

 

география

кыргыз тили

орус тили

тарых

математика

орус тили

математика

кыргыз тили

чтение

математика

орус тили

чтение

кыргыз тили

 

кыргыз тили кыргыз адабияты

математика

көркөм  өнөр

эмгекке үйрөтүү

 

кыргыз тили

кыргыз адабияты

орус тили

англис тили

эмгекке үйрөтүү

 

кыргыз тили

кыргыз адабияты

англис  тили

орус тили

эмгекке үйрөтүү

адеп

биология

англис тили

орус тили

кыргыз тили

адеп

математика

чтение

дене тарбия

 

математика

адеп

дене тарбия

чтение

 

математика

орус тили
тарых 

дене тарбия

кыргыз тили

англис тили

табият таануу

кыргыз тили

кыргыз адабияты

 

 

табият таануу

англис тили

кыргыз тили

кыргыз адабияты

сүрөт

 

англис тили

кырг.адабияты

орус тили

биология

кыргыз тили

математика

дене тарбия

музыка

ТТКН

 

 

дене тарбия

математика

ТТКН

музыка

 

география

дене тарбия

музыка

математика  

 

 

      6-б

         7

        7-б

      8

кыргыз тили

география

тарых

орус тили

 

орус тили

биология

кыргыз  тили физика

музыка

тарых

биология

орус тили

физика

кыргыз тили тарых

музыка

англис тили

химия

кыргыз тил

математика

география кырг.адабияты  

кыргыз тили

кыргыз адабият

көркөм өнөр

математика

эмгекке үйрөтүү

англис тили  

орус тили

математика

дене тарбия кыргыз тили физика

орус тили

англис тили  

дене тарбия математика физика

кыргыз тили

орус тили информатика

физика

химия

биология

адеп

орус тили

англис тили

кыргыз тили кыргыз адабият

Кыргыз  тили география

адеп

дене тарбия математика

 

география

кыргыз тили

дене тарбия адеп

 

кыргыз тили

дене тарбия билогоия география

 

орус тили

математика

дене тарбия

тарых

математика тарых

көркөм өнөр география эмгекке үйрөтүү

 

тарыхы

математика

география көркөм өнөр

эмг. үйрөтүү

физика

орус тили

адеп

математика

информатика

кыргыз тили

кыргыз тили

англис тили

биология

орус тили математика

кыргыз тили

орус тили информатика

математика

 

 

орус тили кыргыз тили математика информатика математика

 

англис тили география тарых математика орус тили кыргыз тили

дене тарбитя

география

математика

музыка

кыргыз тили

кыргыз тили

англис тили

кырг.адабияты

 орус тили

 

англис тили

кыргыз тили орус тили кырг.адабияты

 

математика  тарых

 билогия

 дене тарбия

 

 

 

         8-б

      

    10

Химия

англис тили математика

кыргыз тили

кыргыз адаб.

география

физика

математика

кыргыз тили

англис тили

тарых

дене тарбия

математика физика

англис тили кыргыз тили дене тарбия тарых

кыргыз тили

математика биология тарых физика

 

Информатика

орус тили

химия

физика

 

математика

 химия

орус тили

кыргыз тили

дене тарбия информатика

химия математика кыргыз тили орус тили информатика дене тарбия

кыргыз тили

орус тил

англис тил

география

химия

 

дене тарбия

кыргыз тили география

биология

 

 кыргыз тили

информатика

орус тили математика

физика

химия

информатика кыргыз тили математика орус тили химия

физика

математика НВП

кыргыз тил

физика

 

орус тили

физика

математика

 адеп

кыргыз тили информатика

биология

география

кыргыз тили

тарых

англис тили

орус тили

география биология тарых

кыргыз тили орус тили англис тили

орус тили

математика

англис тили

математика химия

 

география

англис тили

математика

тарых

кыргыз тили

орус тили

физика

математика география

тарых

 

математика физика

тарых география

НВП

тарых

дене тарбия

орус тили кыргыз тили кырг.адаб.

тарых

математика

дене тарбия

биология

биология

кыргыз тили

 тарых

география

 

кыргыз тили биология география тарых

тарых физика

дене тарбия

орус тили

 

        11-кл

 

кыргыз тили

орус тили

математика

биология

англис тили

              дуйшонбу

тарых

физика

география

англис тили

    шейшенби

орус тили

 математика

физика

кыргыз тили

дене тарбия

шаршенб

математика

кыргыз тили

математика

физика

орус тили

химия

бейшенб             

кыргыз тили

НВП

орус тили

дене тарбия

химия

 тарых

     жума

физика

тарых

кыргыз тили

дене

тарбия

 

      ишенби

 

Comments